draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only draft by Brand Team - use for legal approval only
Loading...
วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งมั่นเป็นผู้นำเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ที่จะเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิต คนไทยและขับเคลื่อนธุรกิจ
ให้ก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก

เมื่อสองเทคโนโลยี
การสื่อสารรวมกัน


เป็น Telecom-Tech Company ที่รวมพลังสร้างสรรค์
ด้วย 7 กลยุทธ์หลักสู่เป้าหมายที่เป็นจริง
เป็นผู้นำด้านโครงข่ายโทรคมนาคมและโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลอย่างแท้จริง
ผสานศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทใหม่ ทั้งโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม โมบายล์ บรอดแบนด์ และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล อาทิ ดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานสากล ระบบคลาวด์ ที่จะสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมเหนือใคร รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการต่อยอดสู่นวัตกรรมบริการดิจิทัลต่างๆ เพื่อคนไทย ทั้ง IoT, AI Analytic, ML, Cyber Security ที่จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนวิถีดิจิทัล ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
พร้อมเติบโตเป็นผู้นำนอกเหนือจากบริการหลัก เพื่อส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์ที่เหนือกว่า นอกจากการเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแล้ว บริษัทใหม่จะเดินหน้าขยายธุรกิจพร้อมรับมือกับความท้าทายด้านดิจิทัลที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยจะมุ่งพัฒนานวัตกรรมที่เป็นดิจิทัลโซลูชัน และนำศักยภาพระบบนิเวศดิจิทัลที่ครบวงจร ร่วมขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางดิจิทัลในทุกภาคส่วน ทั้งการสร้างประสบการณ์ใหม่อย่างไร้รอยต่อให้กับลูกค้า รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรธุรกิจได้เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลระดับมหภาคให้สมบูรณ์ได้เร็วยิ่งขึ้น
สร้างมาตรฐานประสบการณ์ใหม่เพื่อลูกค้าในประเทศไทย ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยในการวิเคราะห์ เติมเต็มไลฟ์สไตล์ลูกค้าได้ตรงใจมากขึ้น ทั้งการนำเสนอสินค้าบริการ การมอบสิทธิพิเศษ ตลอดจนช่องทางการเข้าถึง O2O ผ่านการผนึกพลังทั้งออฟไลน์ในเครือทั่วประเทศและออนไลน์แบบ 24 ชม. ทำให้ลูกค้าจะได้สัมผัสสุดยอดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง และไร้รอยต่อในทุกจุดบริการ รวมทั้งยกระดับบริการหลังการขายที่นำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ตรวจจับความผิดปกติก่อนเกิดเหตุทำให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น
เติมเต็มชีวิตอัจฉริยะยิ่งขึ้นเพื่อทุกสไตล์ลูกค้าชาวไทย ส่งมอบประสบการณ์ชีวิตอัจฉริยะเพื่อคนไทย ยกระดับวิถีชีวิต มาตรฐานความเป็นอยู่ และไลฟ์สไตล์ทั้งความสะดวกสบาย การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ที่จะไม่จำกัดเฉพาะชีวิตคนเมืองเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมคนไทยทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ผ่านเครือข่ายสื่อสารดิจิทัลที่กว้างไกลและครอบคลุมยิ่งขึ้น
ยกระดับมาตรฐานสำหรับลูกค้าองค์กร บริษัทใหม่จะเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของภาคธุรกิจ ทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม ธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ และภาคอุตสาหกรรม โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ อาทิ IoT, Robotics, AI, Analytics และ Blockchain พร้อมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ พัฒนานวัตกรรมโซลูชันครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย ทรานสฟอร์มภาคอุตสาหกรรม อาทิ การเกษตร สาธารณสุข และค้าปลีก
สร้างสุดยอดองค์กรที่น่าทำงาน บริษัทใหม่จะเป็นองค์กรแถวหน้าที่ขับเคลื่อนด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงาน ดึงดูดคนเก่งที่มีความรู้ความสามารถจากทั่วโลก เป็นองค์กรที่สนับสนุนกลุ่มคนหลากหลาย ครอบคลุมทุกความแตกต่าง ควบคู่กับการสร้างคนให้มีจิตวิญญาณเป็นเจ้าของกิจการ เป็นที่ทำงานที่ตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้มีความสามารถ ทุกเจเนอเรชัน พร้อมส่งเสริมสวัสดิการและการมีสุขภาวะที่ดี
การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพิ่มคุณค่าขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาว มุ่งเน้นการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม มาร่วมสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับทุกชีวิต นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุม 3 มิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจหรือธรรมาภิบาล ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

คำถามที่พบบ่อย


วันนี้ทรูและดีแทคมีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องใด?
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ทรู และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ประสบความสำเร็จในการควบรวมกิจการเข้าด้วยกันอย่างเท่าเทียม เป็นบริษัทใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 นับเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ที่บริษัทใหม่นี้จะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยี (Telecom-Tech Company) ชั้นนำของประเทศ
บริษัทใหม่ที่เกิดจากการรวมธุรกิจครั้งนี้มีชื่อตามกฎหมายว่า “บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” ซึ่งจะจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทแห่งนี้จะดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นผลการดำเนินงาน และอยู่ภายใต้กฎหมายและการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มเทเลนอร์ ได้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 30 อย่างเท่าเทียมในบริษัทใหม่ ด้วยเชื่อมั่นว่าการรวมธุรกิจระหว่างทรูและดีแทคครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ที่ดียิ่งกว่า เป็นการผสานศักยภาพสององค์กรเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยให้ก้าวกระโดด พร้อมเป็นผู้นำเทคโนโลยีโทรคมนาคมของไทย ที่จะเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตคนไทย และขับเคลื่อนธุรกิจ ให้ก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก
ทำไมทรูและดีแทคจึงควบรวมกัน?
เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการควบรวมกิจการในครั้งนี้ จะนำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนในเชิงบวกสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน หรือชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทใหม่นี้มีเจตนารมณ์แรงกล้าที่จะส่งเสริมการพัฒนาการให้บริการ เพื่อคนไทยทุกคนและลูกค้าในภูมิภาค ผ่านการยกระดับเครือข่ายและบริการดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน สร้างโอกาสให้เกิดความเจริญอย่างทั่วถึง และขับเคลื่อนจุดมุ่งหมายด้านดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งการประสานจุดแข็งของทรูและดีแทคเข้าด้วยกัน จะทำให้บริษัทใหม่นั้นแข็งแกร่งและมีศักยภาพในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาด
จะเกิดอะไรขึ้นกับแบรนด์ทรูและดีแทค?
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ทรู และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ได้ควบรวมกิจการภายใต้ชื่อบริษัทใหม่คือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งผลทำให้บริษัทเดิมแต่ละบริษัทสิ้นสภาพไป
อย่างไรก็ตาม แบรนด์ทรูและดีแทคยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้สองแบรนด์ในตลาดแยกจากกัน ลูกค้าของทั้งสองแบรนด์ยังสามารถใช้บริการต่างๆ ภายใต้แบรนด์ทรูหรือดีแทค และในขณะเดียวกันก็สามารถเข้าถึงประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น สิทธิพิเศษและความคุ้มค่าที่มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างราบรื่นไร้รอยต่อในทุกช่องทาง
ลูกค้าทรูและดีแทคต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือไม่?
ลูกค้าไม่ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือทำธุรกรรมใหม่แต่อย่างใด และยังคงสามารถเลือกใช้สินค้าและบริการเช่นเดิมได้ทุกประการ
ประสบการณ์ใช้งานเครือข่ายและคุณภาพสัญญาณของลูกค้าทรูและดีแทคจะเป็นอย่างไรบ้างภายหลังการรวมธุรกิจ?
ภายหลังการรวมธุรกิจ ลูกค้าทั้งทรูและดีแทค สามารถเข้าถึงประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้นบนโครงข่าย 4G, 5G, Wi-Fi และบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ (Fixed Broadband Internet) และลูกค้าทั้งสองแบรนด์สามารถมั่นใจได้ว่าการรวมกันของสองบริษัทจะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งาน
ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้ใช้บริการด้วยสัญญาณที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จากการเปิดบริการข้ามโครงข่าย หรือ “โรมมิ่ง” โดยหากเข้าไปในพื้นที่ที่มีการใช้บริการข้ามโครงข่าย สัญลักษณ์หน้าจอของลูกค้าดีแทคจะเป็น dtac-true /และหน้าจอลูกค้าทรูจะเป็น true-dtac ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกสทช. ที่ต้องแสดงชื่ออีกโครงข่ายที่กำลังข้ามมาใช้บริการร่วม จึงปรากฏชื่อทั้งสองโครงข่ายบนหน้าจอสกรีน
ลูกค้าของทรูและดีแทคจะได้รับประโยชน์อะไรที่เพิ่มมากขึ้นจากบริษัทใหม่นี้?
การรวมกันครั้งนี้เป็นการรวมกัน เพื่อทุกชีวิตที่ดีกว่า (Better Together) รวมถึงการที่ลูกค้าทั้งทรูและดีแทค สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น สิทธิพิเศษเพิ่มเติม ความคุ้มค่าที่มากขึ้น และประสบการณ์ไร้รอยต่อในทุกช่องทาง
  • ลูกค้ายังคงได้รับสิทธิประโยชน์ได้ทั้งจาก TrueYou, TrueSphere และ dtac Rewards
  • สำหรับลูกค้าทรู นอกเหนือจากสิทธิพิเศษที่ได้รับจากบริษัทในเครือทรู ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากพันธมิตรของดีแทค
  • สำหรับลูกค้าดีแทค สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น จากสินค้าและบริการที่ทรูมีอยู่
การรวมธุรกิจครั้งนี้ จะส่งผลให้ค่าบริการแพงขึ้นหรือไม่?
ลูกค้ายังคงสามารถใช้บริการแพ็กเกจราคาเดิมที่เลือกใช้ รวมทั้งมีสิทธิในการเลือกใช้แพ็กเกจที่ลูกค้าเห็นว่าคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ลูกค้าทรูและดีแทค ยังสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการในราคาที่คุ้มค่าและสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายมากขึ้น บริษัทใหม่นั้นมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการแข่งขันทางการตลาดที่โปร่งใสและเป็นธรรม และจะเดินหน้ายกระดับคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อคนไทยทุกคน
ลูกค้าปัจจุบันของทรูและดีแทคจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?
เพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้า บริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียม Merger Gift สุดพิเศษ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ True Call Center โทร. 1242 หรือ dtac Call Center โทร. 1678
การเปิดเบอร์ใหม่ในระบบรายเดือน และเติมเงิน ลูกค้าจะจดทะเบียนในนามบริษัทใหม่ใช่หรือไม่?
ลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ในระบบรายเดือนและเติมเงิน ของดีแทค หรือทรู ยังคงจดทะเบียนในนามบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากกสทช. คือ TUC (บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด) และ DTN (บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด)
(เนื่องจากบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการ ไม่ใช่บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่)
หากมีข้อสงสัยหรือสนใจสมัครเป็นลูกค้าแบรนด์ทรูหรือดีแทค จะสามารถติดต่อช่องทางใดได้บ้าง?
เรายินดีที่จะต้อนรับทุกท่านในฐานะลูกค้าของเรา โดยท่านที่สนใจสามารถเลือกแพ็กเกจที่ตอบโจทย์ที่สุดได้จากผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายของเราจากแบรนด์ทรูและดีแทค หากมีคำถามหรือข้อสงสัย หรือต้องการสมัครใช้บริการทรู สามารถติดต่อ True Call Center โทร. 1242 หรือศูนย์บริการทรูใกล้บ้านคุณทุกสาขา และหากต้องการสมัครใช้บริการดีแทค สามารถติดต่อ dtac Call Center โทร. 1678 หรือศูนย์บริการดีแทคใกล้บ้านคุณทุกสาขา สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.true.th หรือ www.dtac.co.th