Loading...

เมื่อทรูและดีแทครวมกัน
จะเป็นมากกว่าสองพลังสัญญาณ


แต่คือโอกาสของคนไทย 70 ล้าน
ที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร

Watch Video
วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งมั่นเป็นผู้นำเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ที่จะเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิต คนไทยและขับเคลื่อนธุรกิจ
ให้ก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก

เมื่อสองเทคโนโลยี
การสื่อสารรวมกัน


เป็น Telecom-Tech Company ที่รวมพลังสร้างสรรค์
ด้วย 7 กลยุทธ์หลักสู่เป้าหมายที่เป็นจริง
เป็นผู้นำด้านโครงข่ายโทรคมนาคมและโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลอย่างแท้จริง
ผสานศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทใหม่ ทั้งโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม โมบายล์ บรอดแบนด์ และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล อาทิ ดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานสากล ระบบคลาวด์ ที่จะสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมเหนือใคร รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการต่อยอดสู่นวัตกรรมบริการดิจิทัลต่างๆ เพื่อคนไทย ทั้ง IoT, AI Analytic, ML, Cyber Security ที่จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนวิถีดิจิทัล ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
พร้อมเติบโตเป็นผู้นำนอกเหนือจากบริการหลัก เพื่อส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์ที่เหนือกว่า นอกจากการเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแล้ว บริษัทใหม่จะเดินหน้าขยายธุรกิจพร้อมรับมือกับความท้าทายด้านดิจิทัลที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยจะมุ่งพัฒนานวัตกรรมที่เป็นดิจิทัลโซลูชัน และนำศักยภาพระบบนิเวศดิจิทัลที่ครบวงจร ร่วมขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางดิจิทัลในทุกภาคส่วน ทั้งการสร้างประสบการณ์ใหม่อย่างไร้รอยต่อให้กับลูกค้า รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรธุรกิจได้เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลระดับมหภาคให้สมบูรณ์ได้เร็วยิ่งขึ้น
สร้างมาตรฐานประสบการณ์ใหม่เพื่อลูกค้าในประเทศไทย ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยในการวิเคราะห์ เติมเต็มไลฟ์สไตล์ลูกค้าได้ตรงใจมากขึ้น ทั้งการนำเสนอสินค้าบริการ การมอบสิทธิพิเศษ ตลอดจนช่องทางการเข้าถึง O2O ผ่านการผนึกพลังทั้งออฟไลน์ในเครือทั่วประเทศและออนไลน์แบบ 24 ชม. ทำให้ลูกค้าจะได้สัมผัสสุดยอดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง และไร้รอยต่อในทุกจุดบริการ รวมทั้งยกระดับบริการหลังการขายที่นำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ตรวจจับความผิดปกติก่อนเกิดเหตุทำให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น
เติมเต็มชีวิตอัจฉริยะยิ่งขึ้นเพื่อทุกสไตล์ลูกค้าชาวไทย ส่งมอบประสบการณ์ชีวิตอัจฉริยะเพื่อคนไทย ยกระดับวิถีชีวิต มาตรฐานความเป็นอยู่ และไลฟ์สไตล์ทั้งความสะดวกสบาย การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ที่จะไม่จำกัดเฉพาะชีวิตคนเมืองเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมคนไทยทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ผ่านเครือข่ายสื่อสารดิจิทัลที่กว้างไกลและครอบคลุมยิ่งขึ้น
ยกระดับมาตรฐานสำหรับลูกค้าองค์กร บริษัทใหม่จะเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของภาคธุรกิจ ทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม ธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ และภาคอุตสาหกรรม โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ อาทิ IoT, Robotics, AI, Analytics และ Blockchain พร้อมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ พัฒนานวัตกรรมโซลูชันครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย ทรานสฟอร์มภาคอุตสาหกรรม อาทิ การเกษตร สาธารณสุข และค้าปลีก
สร้างสุดยอดองค์กรที่น่าทำงาน บริษัทใหม่จะเป็นองค์กรแถวหน้าที่ขับเคลื่อนด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงาน ดึงดูดคนเก่งที่มีความรู้ความสามารถจากทั่วโลก เป็นองค์กรที่สนับสนุนกลุ่มคนหลากหลาย ครอบคลุมทุกความแตกต่าง ควบคู่กับการสร้างคนให้มีจิตวิญญาณเป็นเจ้าของกิจการ เป็นที่ทำงานที่ตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้มีความสามารถ ทุกเจเนอเรชัน พร้อมส่งเสริมสวัสดิการและการมีสุขภาวะที่ดี
การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพิ่มคุณค่าขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาว มุ่งเน้นการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม มาร่วมสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับทุกชีวิต นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุม 3 มิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจหรือธรรมาภิบาล ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม