บริการ True PROTECH


ดูแลมือถือทุกกรณี ไม่ว่าจะ ตก แตก ตกน้ำ หรือสูญหาย
รับเครื่องใหม่ทดแทนหรือเปลี่ยนเครื่องได้ เริ่มต้นเพียง
เดือนละ 49.-

บริการ True Protech ดีอย่างไร?


บริการ True Protech
ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการ
สูงสุด 4 ครั้ง
ภายใน 12 เดือน

ขอรับบริการได้ง่ายๆ

เพียงติดต่อผ่านทาง
True Protech Call Center

02-010-1242

ราคาสบายกระเป๋า

ไม่ว่าจะ ตก แตก ตกน้ำ
หรือ สูญหาย
รับเครื่องใหม่ทดแทน หรือเปลี่ยนเครื่องได้
เริ่มต้น 49.- ต่อเดือน

รับบริการสูงสุด 4 ครั้งใน 12 เดือน

รับเครื่องใหม่ทดแทน
หรือเปลี่ยนเครื่องได้ 2 ครั้ง
และขอรับบริการ
ซ่อมเครื่องได้ 2 ครั้ง

รับเครื่องทันใจ

ส่งตรงถึงบ้านคุณ
เร็วสุดภายใน 1 วัน

รับประกันเครื่องนาน 180 วัน

หลังจากที่เปลี่ยนหรือรับเครื่องทดแทนแล้ว

บริการ True Protech

สมัครได้ ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ซื้อเครื่อง
โดยไม่จำเป็นต้องตรวจเครื่อง

แพ็กเกจค่าบริการ


ข้อควรรู้

  • อัตราค่าขอรับบริการ เปลี่ยนเครื่อง / รับเครื่องทดแทน / ซ่อมเครื่อง จะชำระเมื่อขอรับบริการเท่านั้น
  • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • สำหรับ Huawei & iPad คุ้มครองเฉพาะ บริการเปลี่ยนเครื่อง (SWAP) & บริการรับเครื่องทดแทน (REPLACEMENT) เท่านั้น

เงื่อนไข 3 Free 3 : iPhone 12-15 Series & Samsung S24 Series

  • เมื่อสมัครบริการ True Protech รายเดือน ด้วยมือถือ iPhone 12-15 Series หรือ Samsung S24 Series
  • ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองฟรีเพิ่ม 3 เดือน หลังจากอยู่ครบสัญญา 3 เดือนแรก
  • เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

เงื่อนไข Free 1st Month Campaign

  • เมื่อสมัครบริการ True Protech ฟรี 1 เดือนแรก และอยู่จนครบ สัญญา 12 เดือน
  • เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

ขั้นตอนการรับบริการ


STEP 1

TRUE PROTECH
CALL CENTER

02-010-1242

หรือ

WEBPORTAL
(SELF-SERVICE)
  • ทำเรื่องส่งซ่อม คลิก
  • ทำเรื่องเปลี่ยนเครื่อง/รับเครื่องทดแทน คลิก

STEP 2

ชำระค่าขอรับบริการ
(เงินสด หรือ บัตรเครดิต)

STEP 3

รับเครื่องภายใน 1 วัน**

หมายเหตุ
** สำหรับการขอรับบริการ เปลี่ยนเครื่อง / รับเครื่องทดเทน / ซ่อมเครื่อง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑลเท่านั้น ในกรณีที่อยู่สำหรับพื้นที่อื่น ๆ รับเครื่องเร็วสุดภายในวันถัดไป

เมื่อขอรับบริการ

เปลี่ยนเครื่อง
หรือรับเครื่องทดแทน


ระยะเวลาในการรับเครื่อง

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ภายใน 1 วัน

เมื่อขอรับบริการ 8.00 - 14.00 น.

ต่างจังหวัด

เร็วสุดภายใน วันถัดไป

ขึ้นอยู่กับพื้นที่

การขอเข้ารับบริการ เปลี่ยนเครื่อง
หรือ รับเครื่องทดแทน

สถานที่จัดส่ง เวลาในการรับ
คำขอใช้บริการ
เวลาส่งมอบ
กรุงเทพ
และปริมณฑล
ตั้งแต่
08.00-14.00 น.
ภายในวันเดียวกัน
ก่อน 20:00
ตั้งแต่
14.01-22.00 น.
ในวันถัดไป
ภายใน 17:00
ต่างจังหวัด ตั้งแต่
08.00-14.00 น.
ในวันถัดไป
ก่อน 17:00
ยกเว้นในบางพื้นที่
ตั้งแต่
14.01-22.00 น
ภายใน 2 วัน
ก่อน 19:00
ยกเว้นในบางพื้นที่

เมื่อขอรับบริการ

ซ่อมเครื่อง


ระยะเวลาในการรับเครื่อง

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ภายใน 1 วัน

ในกรณีที่ลูกค้าเดินไปที่ศูนย์ซ่อมของทางแบรนด์เอง

ต่างจังหวัด

เร็วสุดภายใน 7 วัน

ขึ้นอยู่กับพื้นที่

การขอเข้ารับบริการ
SAME UNIT REPAIR

สถานที่จัดส่ง เวลาในการรับ
คำขอใช้บริการ
เวลารับเครื่อง เวลาส่งมอบ
กรุงเทพ
และปริมณฑล
ตั้งแต่
08.00-14.00 น.
ภายในวันเดียวกัน ภายใน 5 วัน
หลังจากวันที่รับเครื่อง
ตั้งแต่
14.01-22.00 น.
ภายในวันถัดไป
ต่างจังหวัด ตั้งแต่
08.00-14.00 น.
ภายในวันถัดไป ภายใน 7 วัน
หลังจากวันที่รับเครื่อง
ตั้งแต่
14.01-22.00 น
ภายใน 2 วันถัดไป

หมายเหตุ
** สำทรับการขอรับบริการ เปลี่ยนเครื่อง / รับเครื่องทดเทน / ซ่อมเครื่อง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑลเท่านั้น ในกรณีที่อยู่ สำหรับพื้นที่อื่น ๆ รับเครื่องเร็วสุดภายในวันถัดไป

อัตราการขอรับบริการ


เปลี่ยนเครื่อง

SWAP

15%
ของค่าเครื่องก่อนหักส่วนลด

รับเครื่องทดแทน

REPLACEMENT

35%
ของค่าเครื่องก่อนหักส่วนลด

ซ่อมเครื่อง

SAME UNIT REPAIR

10%
ของค่าเครื่องก่อนหักส่วนลด

หมายเหตุ
** สำหรับการขอรับบริการ เปลี่ยนเครื่อง / รับเครื่องทดเทน / ซ่อมเครื่อง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑลเท่านั้น ในกรณีที่อยู่ สำหรับพื้นที่อื่น ๆ รับเครื่องเร็วสุดภายในวันถัดไป