ชนะไปด้วยกัน...ทรู 5G เดินหน้าเคียงคู่สู้โควิดกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร

Use case pr : 25 ม.ค. 2021

ชนะไปด้วยกัน...ทรู 5G เดินหน้าเคียงคู่สู้โควิดกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร ส่งมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ True 5G “เทมิ” สนับสนุนบุคลากรการแพทย์ ลดเสี่ยงแบ่งเบาภารกิจดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในโรงพยาบาลกลุ่มทรู เดินหน้าเคียงคู่คนไทยให้ชนะ โควิด-19 ไปด้วยกัน พร้อมสนับสนุนภารกิจบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด กลุ่มทรู โดย นายพุทธรักษา เพ็ญสาดแสง  (ที่ 2 จากขวา) District Manager และนายภารดร หมุยจินดา (ขวาสุด) Senior Area Owner จ.สมุทรสาคร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนส่งมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ True 5G “เทมิ” พร้อมแท็บแล็ตควบคุมการใช้งาน แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดย นางสาววรารัตน์ ทองศิริมา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าหน่วยงานงาน OPD MED และนางสาวรัตนา ยี่สุ่นเทศ (ซ้ายสุด) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหน่วยงานประกันสังคมชาย เป็นผู้รับมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ True 5G “เทมิ” ควบคุมผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G  ที่เร็วแรงกว่า รายแรก รายเดียว ครบสุดทุกย่านความถี่ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แพทย์พยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยได้จากระยะไกล ทั้งติดตามอาการและให้คำแนะนำในการรักษา โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้ผู้ป่วย ลดการสัมผัสและความเสี่ยงติดเชื้อ และทำให้สามารถดูแลคนไข้ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น นับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของกลุ่มทรูที่จะเคียงคู่คนไทยให้ชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน

RELATED ARTICLES