True 5G

PongBot

ยกมาตรฐานการฝึกฝนปิงปอง ด้วย Pongbot หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ (Al)

ที่เป็นเสมือนซุปเปอร์โค้ชสำหรับนักกีฬาทั้งมีออาชีพและมือสมัครเล่น หุ่นยนต์ทำงานร่วมกับกล้องจับความเคลื่อนไหวและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างแม่นยำ ทำให้ Pongbot สามารถปรับวิธีการเสิร์ฟลูกแบบเรียลไทม์ ทำให้การฝึกฝนทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ ลบข้อจำกัดของผู้ฝึกสอนและตอบสนองการฝึกซ้อมขั้นสูง โดยสามารถควบคุมความเร็ว วิถี การหมุน การตกกระทบของลูกปิงปอง และความถี่ในการเสิร์ฟ นักกีฬาจะได้พัฒนาฝีมือ ทักษะ เทคนิค และยุทธวิธี รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความจำให้กับกล้ามเนื้อของนักกีฬาได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเด่น
สามารถตีได้หลากหลายโหมด
ตั้งค่า ความเร็ว วิถี การหมุน ชองลูกปิงปองในการฝึกซ้อม
ใช้ระบบ AI
มาเสริมในมิติการตี
ควบคุมการทำงาน ผ่านแท็บเล็ต

USE CASE LOCATION

TRUE 5G WORLD TECH X

TRUE SHOP