Huawei

Idea Hub

หน้าจออัจฉริยะที่เป็นมากกว่า Smart TV

หน้าจออัจฉริยะที่เป็นมากกว่า Smart TV โซลูชันการประชุมทางวิดีโอแห่งอนาคต IdeaHub รวมคุณสมบัติการจดจำลายมืออัจฉริยะ การประชุมทางวิดีโอความละเอียดสูง (HD) และการแบ่งปันแบบไร้สาย รวมถึง AppGallery IdeaHub ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับทุกสภาพแวดล้อม เปลี่ยนห้องประชุมและห้องทำงานผู้บริหารให้เป็นพื้นที่อัจฉริยะ สร้างการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานไปสู่อนาคต

คุณสมบัติเด่น
solution สำหรับการดูหนัง และการประชุม
มีระบบ Voice Tracking , จดจำลายมือ

USE CASE LOCATION

TRUE 5G WORLD TECH X

True corp