True 5G

Smart Hotel Solution

เครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของโรงแรม

เครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของโรงแรม เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ลดความเสี่ยง สร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าพักและเป็น Smart Hotel แห่งยุคดิจิทัล ผู้เข้าพักสามารถสแกน QR code ในห้องพักและเลือกบริการทีมีได้เลยโดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์ โดยพนักงานโรงแรมจะได้รับการแจ้งเตือนผ่าน tablet ทุกออเดอร์ ทุกบริการอย่างรวดเร็วและทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติเด่น
บริหารจัดการระบบ Operation
ของโรมแรมช่วยผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร
สร้างความสะดวกสบายแก่ผู้ประกอบการ
และช่วยให้ผู้ที่เข้าพักเข้าถึง Service ได้อย่างง่ายดาย
เข้าถึงบริการทั้งหมดได้อย่างง่ายดายเพียงแสกน QR Code

USE CASE LOCATION

โรงแรม Lancaster