True 5G

SocialTech AR

Solution แสดงโฆษณาสินค้าอัจฉริยะ

สร้างแบรนด์ธุรกิจให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยตัวช่วยอย่าง AR Filter ในการสร้าง Digital Mascot ให้กับธุรกิจเพื่อให้เกิดการจดจำโลโก้และคาเเรคเตอร์ของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอคู่กับ Mascot

คุณสมบัติเด่น
เพิ่มความประทับใจ
สร้างความแตกต่างให้กับคู่แข่งทางการตลาด
สร้างภาพจำของแบรนด์ด้วย AR Filter

USE CASE LOCATION

TRUE 5G WORLD TECH X

True corp