True 5G

AR Promotion

ช่องทางการทำโฆษณารูปแบบใหม่

ช่องทางการทำโฆษณารูปแบบใหม่ การสร้างประสบการณ์ในการช้อปปิ้ง โดยใช้เทคโนโลยี AR เข้ามาช่วย ให้ร้านค้าได้สร้างโอกาสในการขาย ด้วยความสะดวก เพียงแกนโลโก้ที่ปรากฏเพื่อเลือกโปรโมชั่นที่สนใจพร้อมกดรับเพื่อในไปแลกได้ทันที

คุณสมบัติเด่น
ใช้ AR เพื่อช่วยในด้านโฆษณา
ช่วยให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น
ประหยัดต้นทุนในการอัพเดตโปรโมชั่น

USE CASE LOCATION

TRUE 5G WORLD TECH X

Siam discovery