True 5G

Robo-greet

หุ่นยนต์ Humannoid อัจฉริยะที่เพิ่มสีสันให้กับการต้อนรับที่เป็นมิตร

หุ่นยนต์ที่สามารถได้ยินเสียงแม้ในที่ชุมชนด้วยยระบบไมค์ตัดเสียง ด้วยความชาญฉลาดของ AI Pepper จึงเปรียบเสมือนเพื่อนที่โต้ตอบ ทักทาย ให้ข้อมูล ถ่ายรูป เต้นรำ หรือแม้แต่เล่นเกมกับผู้มาเยือนได้ Pepper รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ที่แสดงออกทางสีหน้าและโต้ตอบด้วยคำพูดที่เหมาะสม สามารถให้ข้อมูลบริการให้แเก่ผู้มาเยือนด้วยหน้าจอแสดงผลบริเวณหน้าอกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ หรือ บอกเส้นทางและให้ความช่วยเหลือได้ สามารถทำ Video Call เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ พร้อมระบบ Face Recognition ที่จดจำใบหน้าได้ถึง 300 คน รวมทั้งช่วยนัดหมายและจองคิวต่างๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาเพิ่มคอนเทนต์และการใช้งานตามความต้องการของแต่ละธุรกิจได้เหมาะสำหรับให้บริการในห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล หรือแม้แต่สำนักงาน ถือเป็น Interactive SocialRobot ที่สร้างความสุขให้กับทุกคนอย่างแท้จริง

คุณสมบัติเด่น
NPL เทคโนโลยี
รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ที่แสดงออกทางสีหน้า และโต้ตอบด้วยคําพูดที่เหมาะสม
พูดตอบโต้ได้ดี
เปรียบเสมือนเพื่อนที่โต้ตอบ ทักทาย ให้ข้อมูล ถ่ายรูป เต้นรํา หรือแม้แต่เล่นเกมกับผู้มาเยือนได้
วิเคราะห์สีหน้าและ ความเคลื่อนไหวของคู่สนทนาได้

USE CASE LOCATION

โรงพยาบาลสมิติเวช