NETWORK INFRASTRUCTURE

โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย 5G

STAND ALONE

เป็นการที่อุปกรณ์ลูกข่ายเชื่อมต่อและใช้งานบนเครือข่าย 5G เพียงอย่างเดียว ไม่ได้ต้องเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย 4G ด้วย ดังเช่นเทคโนโลยีแบบ NSA (Non-stand alone)

เมื่อโครงสร้างพื้นฐานกลายเป็น 5G SA แล้วอุปกรณ์ลูกข่ายจะสามารถใช้งานคุณลักษณะของ 5G ได้อย่างครบถ้วน ไม่เพียงแค่ความเร็วที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่จะสามารถรองรับความเร็วและการตอบสนองที่เหมาะสมกับ application ผ่านทางฟังก์ชั่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Network Slicing หรือ MEC (ขึ้นกับพื้นที่ที่เปิดให้บริการ)

สำหรับลูกค้าองค์กร 5G SA จะเข้ามาตอบโจทย์การเชื่อมต่อกับ solution ต่างๆ ผ่านเครือข่ายไร้สายที่มีความเสถียรสูง และสามารถแทนที่การเอมต่อรูปแบบอื่นๆ เพื่อรองรับการทำ digital transformation ได้ดีขึ้น

FIXED
WIRELESS
ACCESS

บริการบอร์ดแบนด์ความเร็วสูงไร้สาย (FWA)

เป็นการจ่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงอย่าง 5G ไปยังตัวรับสัญญาณ และกระจายสัญญาณ ต่อไปยังระบบเครือข่ายภายในบ้าน อาคารหรือสำนักงานขนาดเล็ก 5G FWA นอกจากจะได้ความเร็วในระดับกิ๊กกะบิตแล้ว ยังสามารถช่วยลดต้นทุนในการเดินสาย ติดตั้งได้ง่าย และรวดเร็วรวมทั้งยังสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเดินสายสัญญาณด้วย

NETWORK SLICING

เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถสร้างเครือข่ายเสมือนแบบ Private network ขึ้นมาบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 5G SA ร่วมกับการใช้งานทั่วไป

โดยโครงข่ายเสมือนนี้รองรับการกำหนด เส้นทางข้อมูล ความเร็ว ความหน่วง ฯลฯ ได้ตามความต้องการของ application หรือ use case และยังสามารถปรับรูปแบบการใช้งานได้หลากหลาย Network Slicing ทำให้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือเหมาะสมแก่ การนำ solution สำหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มาใช้งานแทนเครือข่ายแบบเดิม และยังต่อยอดให้เกิดบริการรูปแบบใหม่ๆ ผ่านการสื่อสารแบบไร้สายได้ด้วย

PRIVATE
NETWORK

เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างเครือข่ายโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง สามารถกำหนดให้ข้อมูลรับส่งเฉพาะภายในพื้นที่เดียวกันที่ต้องการ เหมือนสร้าง local private network ขึ้นมา และไม่ต้องส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายส่วนกลางเหมือนรูปแบบการใช้งานทั่วไป

ทั้งยังออกแบบให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำ ความปลอดภัยสูง และการตอบสนองที่รวดเร็ว สามารถใช้งานครอบคลุมอุปกรณ์ในองค์กรได้มากกว่าเมื่อเทียบกับอินเทอร์เน็ตแบบมีสาย หรือ Wi-Fi เหมาะกับการใช้งานในระดับโรงงานอุตสาหกรรม หรือในระดับธุรกิจ ให้เกิดการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพระหว่างเครื่องจักร คน และวัตถุ

MEC

MEC หรือ Multi-Access Edge Computing เป็นรูปแบบโครงข่ายใหม่ที่เกิดขึ้นบนเทคโนโลยี 5G ที่นำระบบประมวลผล หรือ application ต่างๆ มาผสมผสานให้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายไร้สาย เพื่อให้ระบบนั้นเข้าใกล้ผู้ใช้งานมากขึ้น

ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงระบบ หรือ application ใหม่ๆ ได้รวดเร็ว มีความหน่วงต่ำ รับส่งข้อมูลได้เรียลไทม์ และยังได้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยสูง

นวัตกรรมที่เหนือกว่าจากทรู 5G
ที่จะช่วยตอบโจทย์ธุรกิจของคุณให้ล้ำหน้ากว่าใคร
สอบถามข้อมูล
True Digital Solutions