ซิมที่เกมเมอร์ต้องมี เปิดซิมวันนี้ รับสิทธิพิเศษสุดคุ้ม

เปิดเบอร์ปั๊บ รับฟรีทันที โค้ดควิกวิว AfreecaTV ดูลื่นไม่มีโฆษณา นาน 90 วัน

 

สนใจซื้อ SIM ESPORTS คลิกที่นี่เลย >> https://shorturl.at/FHJLM

ข้อควรรู้เกี่ยวกับซิม Esports

• อัตราค่าบริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม): ค่าโทรทุกเครือข่าย วินาทีละ 1.5สตางค์ (คิดค่าบริการเป็นวินาที ) นาทีแรก 1 บาท, เน็ต 1.99 บาท/MB, SMS 3 บาท/ข้อความ, MMS 3 บาท/ครั้ง, WiFi 1 บาท/นาที

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

รายละเอียดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษโค้ด AfreecaTV Quick View

1. หมายโทรศัพท์ของซิม Esports เมื่อเปิดบริการตรงตามเงื่อนไข รับโค้ด “Quick View” ได้เพียง 1 ครั้ง และจะต้องเป็นผู้ใช้บริการในประเทศไทย เท่านั้น(เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของ AfreecaTV)
2. บัญชีของ AfreecaTV สามารถรับสิทธิ Quick View ได้เพียง 1 ครั้ง
3. โค้ด Quick View สำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้จะมีระยะเวลาใช้งานนาน 90 วัน
4. ต้องใช้สิทธิ์ Quick View โค้ดบน Link URL https://item.m.afreecatv.com/true/a/event ภายใน 7 วัน หลังได้รับข้อความสั้น (SMS) หากเกินระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าผู้ใช้บริการสละสิทธิ์การใช้งานรายการส่งเสริมการขายนี้
5.  รางวัลภายใต้การส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น
6.  ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่า ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง กรณีบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล
7. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขายวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆเกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

 
สิทธิพิเศษเสริมสำหรับลูกค้าซิม Esports ที่ซื้อแพ็กเกจเสริมที่ร่วมรายการ
 
1. สำหรับหมายเลขผู้ใช้บริการซิม Esports เมื่อเติมเงินซื้อแพ็กเกจเสริมที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
     รายละเอียดแพ็กแนะนำที่ร่วมรายการ https://www.true.th/truemoveh/site/news/detail/1710
     1.1 เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมราคา 150 บาทขึ้นไป จนถึง 199 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ได้รับสิทธิ์ดังนี้ 
           • สิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 4Mbps ไม่จำกัดปริมาณ เป็นระยะเวลา 30 วัน สำหรับ ROV และ Free Fire ผ่าน URL ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการ
              ใช้งานของ ROV และ Free Fire
     1.2 เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริม ราคา 200 บาทขึ้นไป จนถึง 299 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้รับสิทธิ์ดังนี้ 
           • สิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 4Mbps ไม่จำกัดปริมาณ เป็นระยะเวลา 30 วัน สำหรับ ROV และ Free Fire ผ่าน URL ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการ
             ใช้งานของ ROV และ Free Fire
           • สิทธิ์ในการรับไอเทมโค้ดประจำเดือน 1 ครั้งตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของ Garena
           • สิทธิ์ในการรับโค้ดเข้าแข่งขัน True5G Esports Tournament จำนวน 1 โค้ด โดยสงวนสิทธิ์ 1 โค้ด ต่อ 1 การแข่งขัน ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ
    1.3 เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริม ราคา 300 บาทขึ้นไป (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้รับสิทธิ์ดังนี้
          • สิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 4Mbps ไม่จำกัดปริมาณ เป็นระยะเวลา 30 วัน สำหรับ ROV และ Free Fire ผ่าน URL ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการ
            ใช้งานของ ROV และ Free Fire
          • สิทธิ์ในการรับฟรี ไอเทมโค้ดประจำเดือนจากเกม Free Fire ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 เดือน (รับสิทธิ์สูงสุด 6ครั้ง) โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของGarena
          • สิทธิ์ในการรับโค้ดเข้าแข่งขัน True5G Esports Tournament จำนวน 1 โค้ด โดยสงวนสิทธิ์ 1 โค้ด ต่อ 1 การแข่งขัน ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ
 
รายละเอียดและเงื่อนการรับไอเทมโค้ดเพื่อแลกรับไอเทมพิเศษจากเกม Free Fire
 
1. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่ม 10 สิงหาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
2. ไอเทมพิเศษจากเกม “Free Fire” มีทั้งหมด 7 ไอเทม โดยแบ่งเป็น 1 ไอเทมต่อ 1 เดือน
3. 1 หมายโทรศัพท์ของซิม Esports โดยจะต้องเป็นผู้ใช้บริการในประเทศไทยเท่านั้นที่ซื้อแพ็คเกจเสริมตรงตามเงื่อนไข รับไอเทมโค้ดประจำเดือนจากเกม “Free Fire”
4. ผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์ของซิมEsportsที่ซื้อแพ็กเกจเสริมตามเงื่อนไขที่กำหนด จะต้องยืนยันรับสิทธิฟรีไอเทมโค้ด หลังได้รับ SMS ที่มี Link สำหรับรับสิทธิบนทรูไอดีภายในวันที่สิ้นสุดของเดือนนั้นๆที่ทำการซื้อแพ็กเกจเสริม หากเกินระยะเวลาดังกล่าวจะถือเป็นการสละสิทธิโปรโมชั่นนี้
5. เมื่อยืนยันรับสิทธิเรียบร้อยแล้ว ไอเทมโค้ดที่ได้รับจะมีอายุ ถึงวันสิ้นสุดของเดือนถัดไปจากเดือนที่ได้รับไอเทมโค้ด โดยจะสามารถนำไอเทมโค้ดไปยืนยันสิทธิได้ผ่าน https://redeem.ff.garena.in.th/
6. ไอเทมโค้ดสามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียว โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของ Garena
7. รางวัลภายใต้การส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคือหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น
8. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัล
9. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริใกรขายวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงือนไข หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆเกิดขึ้น คำสัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 
 
รายละเอียดและเงื่อนการรับโค้ดเพื่อสมัครเข้าแข่งขัน True5G Esports Tournament
 
1. ผู้ใช้บริการซิม Esports เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมที่ร่วมรายการหรือต่ออายุแพ็กเกจเสริมที่ร่วมรายการสำเร็จ จะได้รับข้อความสั้น (SMS) เพื่อรับโค้ดใช้สมัครเข้าแข่งขัน True5G Esports Tournament จำกัดสูงสุด 1 สิทธิ์/เดือน
2. ผู้ใช้บริการต้องกดรับโค้ดภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมัครแพ็กเกจเสริมที่ร่วมรายการสำเร็จ และต้องกรอกโค้ดเพื่อใช้สิทธิ์เข้าแข่งขันTrue5G Esports Tournament ที่ https://true5g-esports.myarenaonline.com ภายใน 7 วันหลังได้รับโค้ด
3. โค้ดสามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียว
4. ระยะเวลาแคมเปญการแข่งขัน True5G Esports Tournament:เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567
5. ทั้งนี้รายละเอียดและระยะเวลาการแข่งขันเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ของ True5G Esports Tournament
6. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันตามช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
7. สิทธิ์ใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด
8. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์นี้ให้เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เท่านั้น

 

1 มี.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567

ข่าวล่าสุด