ซิมคนละครึ่ง เล่นเน็ตจุใจ แถมเงินคืน

ประหยัดสุดคุ้มในซิมเดียว เมื่อสมัครแพ็กเสริมเน็ต รับเงินคืนครึ่งนึงผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท เงินคืนใช้ซื้อแพ็กเพิ่มเติมได้เลย

 

*สำหรับแพ็กเสริมเน็ตแบบ 30 วัน เพียงเติมเงินตามราคาแพ็กภายใน 30 วันหลังเปิดเบอร์ ระบบจะหักเงินเพื่อสมัครแพ็กให้อัตโนมัติ
 แต่สำหรับแพ็กเสริมเน็ตความเร็ว 4 Mbps นาน 7 วัน ราคา 69 บาท ลูกค้าต้องเติมเงินแล้วกดสมัครแพ็กด้วยตนเอง โดยกด *900*9801# โทรออก

 หากต้องการสมัครแพ็กเกจเสริมใด ควรเติมเงินครั้งเดียวให้ตรงตามมูลค่าแพ็กเกจที่ต้องการ หากเติมมากกว่า อาจถูกหักค่าสมัครสำหรับแพ็กเกจที่สูงกว่า 

 

ข้อควรรู้สำหรับแพ็กเกจเสริมเน็ต

● ราคาแพ็กเกจเสริมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

● ทุกแพ็กเกจต่ออายุอัตโนมัติ: 

แพ็ก 30 วัน ต่ออายุนานสูงสุด 12 รอบ /แพ็ก 7 วัน ต่ออายุนานสูงสุด 52 รอบ

 

อัตราค่าบริการของซิมคนละครึ่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม): โทรทุกเครือข่าย 80 สตางค์/นาที, อินเทอร์เน็ต 1.75 บาท/MB, SMS 2.50 บาท/ข้อความ, MMS 2.50 บาท/ครั้ง และ WiFi 1 บาท/นาที

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายสิทธิพิเศษรับเงินคืนครึ่งนึง

ผู้ใช้บริการทรูมูฟ เอช แบบชำระค่าบริการล่วงหน้า (“เติมเงิน”) ที่เปิดใช้บริการซิมคนครึ่งในช่วงระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องลงทะเบียนบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท และมีการซื้อแพ็กเกจเสริมที่กำหนด โดยจะได้รับเงินคืนสูงสุด 50% ของราคาแพ็กเกจเสริมโดยมีเงื่อนไขดังนี้
 
1. รับเงินคืนทรูมูฟ เอช เข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท จำนวนเงินคืน ดังนี้
    1.1. สำหรับผู้ใช้บริการที่ซื้อแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ต ราคา 150 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รับเงินคืน75 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
    1.2. สำหรับผู้ใช้บริการที่ซื้อแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ต ราคา 200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รับเงินคืน100 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
    1.3. สำหรับผู้ใช้บริการที่ซื้อแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ต ราคา 300 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รับเงินคืน150 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
    1.4. สำหรับผู้ใช้บริการที่ซื้อแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ต ราคา 69บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รับเงินคืน 34.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
    1.5. เงินคืนทรูมูฟ เอช ที่ได้รับตามข้อ 1.1, 1.2,1.3 และ 1.4 มีอายุการใช้งาน120 ชม. นับจากวันที่ได้รับ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะเรียกคืนสิทธิ์และผู้ใช้บริการ
           จะสิ้นสิทธิ์การใช้เงินคืนนี้ทันที
    1.6. เงินคืนทรูมูฟ เอช ที่ได้รับตามข้อ 1.1, 1.2, 1.3และ 1.4 สามารถใช้ซื้อแพ็กเกจเสริมให้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเองเท่านั้น ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ 
           หรือเว็บไซต์ https://topping.truemoveh.com/ โดยระบบจะตัดจากกระเป๋าเงินคืนที่หมดอายุก่อนเสมอ ในกรณีที่ยอดเงินคืนคงเหลือไม่เพียงพอ ระบบจะตัดจากกระเป๋า
           ทรูมันนี่วอลเล็ท
     1.7. เงินคืนทรูมูฟ เอช นี้ สามารถใช้ร่วมกับเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัญชีทรูมันนี่หรือ ทรูมันนี่วอลเล็ทได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้ร่วมกับการตัดเงินผ่านซิม และไม่สามารถใช้ร่วม
           กับการหักชำระค่าบริการใดๆ
     1.8. ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้งาน “เงินคืนจากทรูมูฟ เอช” หรือ “คูปอง” ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อหนึ่งการทำรายการเท่านั้น ไม่สามารถเลือกใช้ทั้ง 2 อย่างพร้อมกันได้
     1.9. การใช้งานเงินคืนจากทรูมูฟ เอช จะนำไปใช้ได้เฉพาะการซื้อแพ็กเกจเสริมใดๆ ให้ตัวเองเท่านั้น
            (หมายเลขโทรศัพท์ที่สมัครแพ็กเกจเสริม ต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้นจึงจะสามารถใช้งานเงินคืนจากทรูมูฟ เอชได้)
     1.10 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการไม่ให้เงินคืนจากทรูมูฟ เอช จากการที่ผู้ใช้บริการได้นำเงินคืนจากทรูมูฟ เอช มาใช้   ซื้อแพ็กเกจเสริม
 
2. เงินคืนจากทรูมูฟ เอช ในข้อ1 นี้ไม่สามารถแลก คืน ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือ เปลี่ยนรูปแบบการชำระเงินอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับหรือการใช้งานให้แก่บุคคลอื่นและไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดประเภทอื่นได้
 
3. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดเงินคืนผ่านแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ทและผ่านทางเว็บไซต์ที่ : tmvh.co/wallet, tmvh.co/tmwvasทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการได้รับสิทธิพิเศษเงินคืนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถขอยกเลิกรายการส่งเสริมการขายในรอบนั้นๆ ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 
4. บริษัทฯ จะมอบเงินคืนจากทรูมูฟ เอช ในข้อ1 ให้แก่ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ได้รับภายใน 3 วัน เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะมอบเงินคืนจากทรูมูฟ เอช ให้แก่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเติมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตทรูมูฟ เอช ตามรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
 
5. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย,วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย,รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบล่วงหน้าตามช่องทางที่กำหนด ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 
6. การให้เงินคืนเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น และบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้เงินคืน นำเงินคืนกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับเงินคืนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 
7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัญชีทรูมันนี่ เป็นไปตามที่บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด กำหนด
 
 

24 เม.ย. 2567 - 31 พ.ค. 2567

 

ข่าวล่าสุด