แพ็กเกจเสริมที่เลือกคือ

Non-Stop Data Roaming (โซนเอเชีย)

ดาต้าโรมมิ่ง
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประเภทแพ็กเกจ
แบบรายครั้ง
อายุการใช้งาน
2 วัน
ราคาแพ็กเกจ
650.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
45.50 บาท
รวม
695.50 บาท
กด 118*102# เพื่อซื้อ