แพ็กเกจเสริมที่เลือกคือ

Non-Stop Data Roaming (โซนเอเชีย)

ดาต้าโรมมิ่ง
เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประเภทแพ็กเกจ
แบบรายครั้ง
อายุการใช้งาน
6 วัน
ราคาแพ็กเกจ
1,680.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
117.60 บาท
รวม
1,797.60 บาท
กด *118*106# เพื่อซื้อ