แพ็กเกจเสริมที่เลือกคือ

In Flight

ดาต้าโรมมิ่ง 100 MB
แพ็กเกจจะหมดอายุเวลา 23.59 น. ของวันที่เริ่มใช้งาน
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประเภทแพ็กเกจ
แบบรายครั้ง
อายุการใช้งาน
1 วัน
ราคาแพ็กเกจ
199.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
13.93 บาท
รวม
212.93 บาท
กด *118*124# เพื่อซื้อ