แพ็กเกจเสริมที่เลือกคือ

TRAVEL ASIA

ดาต้าโรมมิ่ง 3 GB
- เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
- เพียงเลือกเครือข่ายด้วยตนเอง
ให้ถูกต้อง ก็ใช้เน็ตโรมมิ่งได้ทันที
ตรวจสอบเครือข่ายที่ร่วมรายการ
ในข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประเภทแพ็กเกจ
แบบรายครั้ง
อายุการใช้งาน
3 วัน
ราคาแพ็กเกจ
199.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
13.93 บาท
รวม
212.93 บาท
กด *118*199# เพื่อซื้อ