แพ็กเกจเสริมที่เลือกคือ

TRAVEL WORLD

ดาต้าโรมมิ่ง 1 GB
- เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นค่าบริการดาต้าโรมมิ่งจะถูกคิดค่าตามอัตราโรมมิ่งปกติ
- เพียงเลือกเครือข่ายด้วยตนเองให้ถูกต้อง ก็ใช้เน็ตโรมมิ่งได้ทันที ตรวจสอบเครือข่ายที่ร่วมรายการในข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประเภทแพ็กเกจ
แบบรายครั้ง
อายุการใช้งาน
3 วัน
ราคาแพ็กเกจ
300.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
21.00 บาท
รวม
321.00 บาท
กด *118*300# เพื่อซื้อ