แพ็กเกจเสริมที่เลือกคือ

TRAVEL WORLD

ดาต้าโรมมิ่ง 3 GB
- เมื่อใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด
จากนั้นใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
- เพียงเลือกเครือข่ายด้วยตนเอง
ให้ถูกต้อง ก็ใช้เน็ตโรมมิ่งได้ทันที
ตรวจสอบเครือข่ายที่ร่วมรายการ
ในข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประเภทแพ็กเกจ
แบบรายครั้ง
อายุการใช้งาน
7 วัน
ราคาแพ็กเกจ
499.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
34.93 บาท
รวม
533.93 บาท
กด *118*499# เพื่อซื้อ