แพ็กเกจเสริมที่เลือกคือ

TRAVEL NEIGHBORING COUNTRIES

ดาต้าโรมมิ่ง 2 GB
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประเภทแพ็กเกจ
แบบรายครั้ง
อายุการใช้งาน
15 วัน
ระยะเวลาการใช้งานแพ็กเกจนับแบบครบ 24 ชั่วโมง หลังจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช้บริการแพ็กเกจ
ราคาแพ็กเกจ
92.52 บาท
รวม
92.52 บาท
กด *118*099# เพื่อซื้อ