แพ็กเกจเสริมที่เลือกคือ

TRAVEL ASIA

ดาต้าโรมมิ่ง 4 GB
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประเภทแพ็กเกจ
แบบรายครั้ง
อายุการใช้งาน
8 วัน
ระยะเวลาการใช้งานแพ็กเกจนับแบบครบ 24 ชั่วโมง หลังจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช้บริการแพ็กเกจ
ราคาแพ็กเกจ
279.44 บาท
รวม
279.44 บาท
กด *118*299# เพื่อซื้อ