แพ็กเกจเสริมที่เลือกคือ

TRAVEL ASIA

ดาต้าโรมมิ่ง 10 GB
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประเภทแพ็กเกจ
แบบรายครั้ง
อายุการใช้งาน
30 วัน
ระยะเวลาการใช้งานแพ็กเกจนับแบบครบ 24 ชั่วโมง หลังจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช้บริการแพ็กเกจ
ราคาแพ็กเกจ
933.64 บาท
รวม
933.64 บาท
กด *118*999# เพื่อซื้อ