แพ็กเกจเสริมที่เลือกคือ

TRAVEL WORLD

ดาต้าโรมมิ่ง 10 GB
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประเภทแพ็กเกจ
แบบรายครั้ง
อายุการใช้งาน
30 วัน
ระยะเวลาการใช้งานแพ็กเกจนับแบบครบ 24 ชั่วโมง หลังจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช้บริการแพ็กเกจ
ราคาแพ็กเกจ
1,307.48 บาท
รวม
1,307.48 บาท
กด *118*1399# เพื่อซื้อ