แพ็กเกจเสริมที่เลือกคือ

TRAVEL NEIGHBORING COUNTRIES

ดาต้าโรมมิ่ง 2 GB
- เมื่อใช้งานดาต้าครบตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นค่าบริการดาต้าโรมมิ่งจะถูกคิดค่าตามอัตราโรมมิ่งปกติ
- เพียงเลือกเครือข่ายด้วยตนเองให้ถูกต้อง ก็ใช้เน็ตโรมมิ่งได้ทันทีตรวจสอบเครือข่ายที่ร่วมรายการในข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประเภทแพ็กเกจ
แบบรายครั้ง
อายุการใช้งาน
15 วัน
ราคาแพ็กเกจ
99.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
6.93 บาท
รวม
105.93 บาท
กด *118*099# เพื่อซื้อ