แพ็กเกจเสริมที่เลือกคือ

TRAVEL NEIGHBORING COUNTRIES

ดาต้าโรมมิ่ง 2 GB
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประเภทแพ็กเกจ
แบบรายครั้ง
อายุการใช้งาน
15 วัน
ราคาแพ็กเกจ
99.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
6.93 บาท
รวม
105.93 บาท
กด *118*099# เพื่อซื้อ