แพ็กเกจเสริมที่เลือกคือ

แพ็กเสริม โซเชียลเน้น YouTube

เน็ต 320MB YouTube
- เน็ต 320MB สำหรับดู YouTube
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สมัคร
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประเภทแพ็กเกจ
แบบรายครั้ง
อายุการใช้งาน
1 วัน
นับจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช้บริการ ใช้งานแพ็กเสริมได้ตามกำหนดจนถึงเวลา 23:59
ราคาแพ็กเกจ
29.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2.03 บาท
รวม
31.03 บาท


หรือ กด *900*3516# เพื่อซื้อ