แพ็กเกจเสริมที่เลือกคือ

แพ็กเสริม 5G แม็กซ์ สปีด

เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 20Mbps ประกันคุ้มครอง 100,000 บ. + คูปองลาซาด้า 50 บ
1. แพ็กเกจเสริมเน็ตไม่อั้น 20Mbps 30วัน + ประกันอุบัติเหตุ 100,000บาท คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่าย 400 บาท ต่อ 30วัน รับสิทธิใช้บริการ 5G/4G ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 20 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และได้เพิ่มฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิง วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาทต่อครั้ง

2. สิทธิประโยชน์นี้จัดทำขึ้นเฉพาะลูกค้า ทรู มูฟ เอช ที่สมัคร ซื้อแพ็กเกจเสริมเน็ต ทรูมูฟ เอช ได้เพิ่มฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ โดยขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกค้า ทรูมูฟ เอช ที่สมัครโครงการซื้อแพ็กเกจเสริมเน็ต ทรูมูฟ เอช ได้เพิ่มฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุและมีสัญชาติไทยเท่านั้น
· จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงระยะเวลาเอาประกันภัย
· ความคุ้มครองมีระยะเวลา 30 วัน โดยเริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่เวลา 00.01 น. นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้สมัครซื้อแพ็กเกจเสริมเน็ต ทรูมูฟ เอช ได้เพิ่มฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครองเป็นเวลา 30 วัน โดยอัตโนมัติ ณ เวลา 16.30 น.
· บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์นี้ให้เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น
· ชื่อของผู้รับสิทธิประโยชน์จะต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับสิทธิ์ โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หากชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนไม่ตรงกับเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง
· สิทธิประโยชน์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ผู้รับสิทธิ์ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
· บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนตามจริง โดยพิจารณาตามประเภทกลุ่มลูกค้า ณ วันที่ลูกค้าทำการลงทะเบียน
· การรับประกันภัยโดยเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด

สำหรับลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ และลงทะเบียนประกันอุบัติเหตุจากเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำเร็จระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566 รับฟรี คูปองลาซาด้า
เงื่อนไข การใช้คูปองลาซาด้า
1.คูปองลาซาด้า เริ่มใช้งานในแอปลาซาด้าได้ตั้งแต่วันที่ 5เมษายน 2566 – 31มีนาคม 2567
2.ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัสส่วนลด ในช่องกรอกรหัส ก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น
3. ผู้ใช้ต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อคอินก่อนการใช้รหัสส่วนลดนี้
4. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆ ของลาซาด้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้
5. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าประเภททองคำ, นมผงสูตร 1และสูตร2, บัตรกำนัลร้านค้า, และการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ
6. ในกรณีคืนสินค้าเนื่องจาก “เปลี่ยนใจ” ลูกค้าไม่สามารถขอส่วนลดคืนได้
7. รายการส่วนลดไม่รวมค่าส่ง และไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
8. ลาซาด้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด และในกรณีพิพาท คำตัดสินของลาซาด้าถือเป็นที่สุด
9. ลาซาด้า ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า โทร. 02-018-0000 เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00-18.00น. ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประเภทแพ็กเกจ
ต่ออายุอัตโนมัติ
อายุการใช้งาน
30 วัน
ราคาแพ็กเกจ
400.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
28.00 บาท
รวม
428.00 บาท


หรือ กด *900*7430# เพื่อซื้อ