แพ็กเกจเสริมที่เลือกคือ

แพ็กเสริม 5G แม็กซ์ สปีด

- รับสิทธิใช้ 5G|4G|3G ความเร็วสูงสุด 40GB (25GB+โบนัส 15GB) นาน 7 วัน 179 บาท (ไม่รวม VAT)
- การสมัครบริการจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ใช้บริการได้รับข้อความ(SMS) ยืนยันการสมัครบริการเรียบร้อยแล้ว
- ระยะเวลาการใช้งานจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลัง 7 วัน นับจากเวลาที่สมัคร
- สามารถใช้งานบน True 5G ได้เมื่ออุปกรณ์และ แพ็กเกจที่ร่วมรายการรองรับ True 5G
** ความเร็วสูงสุดขึ้นกับประเภทซิมและพื้นที่ใช้งาน 5G =1Gbps, 4G = 300 Mbps, 3G = 42 Mbps
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประเภทแพ็กเกจ
แบบรายครั้ง
อายุการใช้งาน
7 วัน
ราคาแพ็กเกจ
179.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
12.53 บาท
รวม
191.53 บาท


หรือ กด 900*8533# เพื่อซื้อ