แพ็กเกจเสริมที่เลือกคือ

เน็ต 5G|4G

-รับสิทธิใช้ 5G|4G|3G ความเร็วสูงสุด 3GB+ฟรี 3คูปองปรึกษาแพทย์ออนไลน์ในแอปฯ หมอดีได้ทุกเเผนก ยกเว้นสุขภาพใจ นาน 30วัน 209บาท (ไม่รวม VAT) แบบต่ออายุอัตโนมัติ
-การสมัครบริการจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ใช้บริการได้รับข้อความ(SMS) ยืนยันการสมัครบริการเรียบร้อยแล้ว
-อัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายตามข้างต้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ผู้ใช้บริการสามารถสามารถปรึกษาแพทย์ออนไลน์ในแอปฯ หมอดีได้ทุกเเผนก ยกเว้นสุขภาพใจ (จำกัดสิทธิ์เดือนละ 3 ครั้ง) สิทธิ์ดังกล่าวไม่รวมค่ายาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดาวน์โหลดแอปฯหมอดี https://mordee.app.link/mordee
-สามารถกดรับสิทธิ์คูปองภายใน 30วันนับตั้งแต่วันที่สมัครแพ็กเกจ โดยผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS ในการรับสิทธิคูปอง
-สามารถใช้สิทธิ์คูปองได้ภายใน 30 วันนับจากกดรับคูปอง และไม่สามารถทบสิทธิ์ไปใช้ในเดือนถัดไป นำไปรับสิทธิ์ที่แอปฯหมอดี
-เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-กรณีที่ลูกค้ามีคำถามการใช้งานคูปองปรึกษาแพทย์ออนไลน์ อาทิเช่น สิทธิ์คงเหลือต่างๆ หรือการใช้งานโค้ด สามารถติดต่อทางแอดมินหมอดีได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 -24.00 น. LINE: @mordeeapp
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประเภทแพ็กเกจ
ต่ออายุอัตโนมัติ
อายุการใช้งาน
30 วัน
ราคาแพ็กเกจ
209.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
14.63 บาท
รวม
223.63 บาท


หรือ กด *900*7556# เพื่อซื้อ