เน็ตต่อเนื่องประเทศสิงคโปร์
เริ่มต้นเพียง 399.00บาท ต่อ 7 วัน
TRAVEL SINGAPORE
รายละเอียด
เน็ตต่อเนื่องประเทศจีน
เริ่มต้นเพียง 399.00บาท ต่อ 7 วัน
TRAVEL CHINA
รายละเอียด
เน็ตต่อเนื่องประเทศตุรกี
เริ่มต้นเพียง 899.00บาท ต่อ 7 วัน
TRAVEL TURKEY
รายละเอียด
เน็ตต่อเนื่องประเทศอิตาลี
เริ่มต้นเพียง 899.00บาท ต่อ 7 วัน
TRAVEL ITALY
รายละเอียด
เน็ตต่อเนื่องประเทศเยอรมนี
เริ่มต้นเพียง 899.00บาท ต่อ 7 วัน
TRAVEL GERMANY
รายละเอียด
เน็ตต่อเนื่องประเทศสหราชอาณาจักร
เริ่มต้นเพียง 899.00บาท ต่อ 7 วัน
TRAVEL UK
รายละเอียด
เน็ตต่อเนื่องฮ่องกง
เริ่มต้นเพียง 399.00บาท ต่อ 7 วัน
TRAVEL Hong Kong
รายละเอียด
เน็ตต่อเนื่องประเทศสหรัฐอเมริกา
เริ่มต้นเพียง 899.00บาท ต่อ 7 วัน
TRAVEL USA
รายละเอียด
เน็ตต่อเนื่องไต้หวัน
เริ่มต้นเพียง 399.00บาท ต่อ 7 วัน
TRAVEL Taiwan
รายละเอียด
เน็ตต่อเนื่องประเทศมาเลเซีย
เริ่มต้นเพียง 399.00บาท ต่อ 7 วัน
TRAVEL Malaysia
รายละเอียด
เน็ตต่อเนื่องประเทศเกาหลีใต้
เริ่มต้นเพียง 399.00บาท ต่อ 7 วัน
TRAVEL South Korea
รายละเอียด
เน็ตต่อเนื่องประเทศญี่ปุ่น
เริ่มต้นเพียง 399.00บาท ต่อ 10 วัน
TRAVEL JAPAN
รายละเอียด
เน็ตต่อเนื่องประเทศอังกฤษและอเมริกา
เริ่มต้นเพียง 1099.00บาท ต่อ 30 วัน
TRAVEL UK & USA
รายละเอียด
เน็ตต่อเนื่องประเทศอื่นๆ
เริ่มต้นเพียง 300.00บาท ต่อ 3 วัน
TRAVEL WORLD
รายละเอียด
เน็ตต่อเนื่องเอเชีย
เริ่มต้นเพียง 150.00บาท ต่อ 3 วัน
TRAVEL ASIA
รายละเอียด
เน็ตเหมาจ่ายประเทศเพื่อนบ้าน
เริ่มต้นเพียง 99.00บาท ต่อ 15 วัน
TRAVEL NEIGHBORING COUNTRIES
รายละเอียด
เน็ตแรงประเทศอื่นๆ
เริ่มต้นเพียง 499.00บาท ต่อ 1 วัน
Non-Stop Data Roaming
(โซนยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย)
รายละเอียด
เน็ตแรงเอเชีย
เริ่มต้นเพียง 350.00บาท ต่อ 1 วัน
Non-Stop Data Roaming
(โซนเอเชีย)
รายละเอียด
โทรในประเทศอื่นๆ
เริ่มต้นเพียง 500.00บาท ต่อ 7 วัน
โทรออก รับสาย
(โซนยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย)
รายละเอียด
โทรในเอเชีย
เริ่มต้นเพียง 420.00บาท ต่อ 7 วัน
โทรออก รับสาย
(โซนเอเชีย)
รายละเอียด

เช็กปริมาณการใช้งานคงเหลือของแพ็กเสริมบริการโรมมิ่ง กด *116*1# โทรออก