แพ็กเกจเสริม รายเดือน

เลือกแพ็กเสริมที่ต้องการ

เน้นเน็ต
แพ็กที่น่าสนใจ
เน็ต 10GB (รับเน็ตเพิ่ม 10GB) แบบรายครั้ง
15 วัน
199 บาท
เน็ต 16GB แบบรายครั้ง
7 วัน
149 บาท
แพ็กเสริม 5G แม็กซ์ สปีด
เน็ต 1GB ประกันคุ้มครอง 100,000 บ. ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
79 บาท
เน็ต 1GB + ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บ. แบบรายครั้ง
30 วัน
79 บาท
เน็ต 2GB ประกันคุ้มครอง 200,000 บ. ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
99 บาท
เน็ต 2GB + ประกันอุบัติเหตุ 200,000 บ. แบบรายครั้ง
30 วัน
99 บาท
เน็ต 5GB ประกันคุ้มครอง 500,000 บ. ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
199 บาท
เน็ต 5GB แบบรายครั้ง
30 วัน
199 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 15Mbps ประกันคุ้มครอง 100,000 บ. ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
300 บาท
เน็ตไม่อั้น 15Mbps + ประกันอุบัติเหตุ 100,000 แบบรายครั้ง
30 วัน
300 บาท
เน็ต 15GB แบบรายครั้ง
30 วัน
399 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 20Mbps ประกันคุ้มครอง 100,000 บ. ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
400 บาท
แพ็กเสริม เน็ตเต็มสปีด
เน็ต 1GB แบบรายครั้ง
24 ชม.
29 บาท
เน็ต 3GB แบบรายครั้ง
24 ชม.
39 บาท
เน็ต 2GB แบบรายครั้ง
7 วัน
49 บาท
เน็ต 5GB แบบรายครั้ง
7 วัน
99 บาท
เน็ต 8GB แบบรายครั้ง
15 วัน
120 บาท
เน็ต 12GB แบบรายครั้ง
7 วัน
120 บาท
เน็ต 25GB แบบรายครั้ง
10 วัน
179 บาท
เน็ต 12GB (รับเน็ตเพิ่ม 12GB 24 ชม) แบบรายครั้ง
12 วัน
199 บาท
เน็ต 15GB ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
259 บาท
เน็ต 20GB ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
299 บาท