แพ็กเกจเสริม รายเดือน

เลือกแพ็กเสริมที่ต้องการ

เน้นเน็ต
แพ็กเสริม 5G แม็กซ์ สปีด
ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
79 บาท
เน็ต 1GB ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บ. แบบรายครั้ง
30 วัน
79 บาท
เน็ต 1GB ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บ. ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
79 บาท
ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
99 บาท
เน็ต 2GB ประกันอุบัติเหตุ 200,000 บ. ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
99 บาท
เน็ต 2GB ประกันอุบัติเหตุ 200,000 บ. แบบรายครั้ง
30 วัน
99 บาท
เน็ต 5GB ประกันอุบัติเหตุ 500,000 บ. ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
199 บาท
เน็ต 5GB ประกันอุบัติเหตุ 500,000 บ. แบบรายครั้ง
30 วัน
199 บาท
เน็ต 5GB แบบรายครั้ง
30 วัน
199 บาท
10GB ประกันอุบัติเหตุ 200,000 บ.+ คูปองลาซาด้า 50 ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
200 บาท
เน็ต30GB (15Mbps) ประกันคุ้มครอง 100,000 บ. + คูปองลาซาด้า 50 บ ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
300 บาท
เน็ต30GB 15Mbps ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บ.+ คูปองลาซาด้า 50 แบบรายครั้ง
30 วัน
300 บาท
เน็ต 15GB แบบรายครั้ง
30 วัน
399 บาท
เน็ต50GB (20Mbps) ประกันคุ้มครอง 100,000 บ. + คูปองลาซาด้า 50 บ ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
400 บาท