แพ็กเกจเสริม รายเดือน

เลือกแพ็กเสริมที่ต้องการ

เน้นเน็ต
แพ็กเสริม 5G แม็กซ์ สปีด
เน็ต 2GB ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บ.+ คูปองลาซาด้า 50 แบบรายครั้ง
30 วัน
79 บาท
เน็ต 2GB ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บ.+ คูปองลาซาด้า 50 ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
79 บาท
เน็ต 4GB ประกันอุบัติเหตุ 200,000 บ.+ คูปองลาซาด้า 50 ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
99 บาท
เน็ต 4GB ประกันอุบัติเหตุ 200,000 บ.+ คูปองลาซาด้า 50 แบบรายครั้ง
30 วัน
99 บาท
เน็ต 10GB ประกันอุบัติเหตุ 500,000 บ.+ คูปองลาซาด้า 50 ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
199 บาท
เน็ต 10GB ประกันอุบัติเหตุ 500,000 บ.+ คูปองลาซาด้า 50 แบบรายครั้ง
30 วัน
199 บาท
เน็ต 5GB แบบรายครั้ง
30 วัน
199 บาท
10GB ประกันอุบัติเหตุ 200,000 บ.+ คูปองลาซาด้า 50 ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
200 บาท
เน็ต30GB (15Mbps) ประกันคุ้มครอง 100,000 บ. + คูปองลาซาด้า 50 บ ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
300 บาท
เน็ต30GB 15Mbps ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บ.+ คูปองลาซาด้า 50 แบบรายครั้ง
30 วัน
300 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 15Mbps ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บ.+ คูปองลาซาด้า 50 แบบรายครั้ง
30 วัน
300 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 15Mbps ประกันคุ้มครอง 100,000 บ. + คูปองลาซาด้า 50 บ ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
300 บาท
เน็ต 15GB แบบรายครั้ง
30 วัน
399 บาท
เน็ต50GB (20Mbps) ประกันคุ้มครอง 100,000 บ. + คูปองลาซาด้า 50 บ ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
400 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 20Mbps ประกันคุ้มครอง 100,000 บ. + คูปองลาซาด้า 50 บ ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
400 บาท