แพ็กเกจเสริม เติมเงิน

เลือกแพ็กเสริมที่ต้องการ

เน้นเน็ต
แพ็กเสริม เน็ต 5G เต็มสปีด
เน็ต 5GB ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
199 บาท
เน็ต 15GB ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
399 บาท
แพ็กเสริม เน็ตไม่อั้น (1Mbps)
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 1Mbps แบบรายครั้ง
1 วัน
25 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 1Mbps แบบรายครั้ง
2 วัน
45 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 1Mbps ต่ออายุอัตโนมัติ
7 วัน
120 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 1Mbps แบบรายครั้ง
7 วัน
120 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 1Mbps แบบรายครั้ง
30 วัน
350 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 1Mbps ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
350 บาท
แพ็กเสริม เน็ตไม่อั้น (2Mbps)
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 2Mbps แบบรายครั้ง
1 วัน
28 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 2Mbps ต่ออายุอัตโนมัติ
7 วัน
150 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 2Mbps แบบรายครั้ง
7 วัน
150 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 2Mbps แบบรายครั้ง
30 วัน
450 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 2Mbps ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
450 บาท
แพ็กเสริม เน็ตไม่อั้น (4Mbps)
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 4Mbps แบบรายครั้ง
1 วัน
32 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 4Mbps แบบรายครั้ง
2 วัน
59 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 4Mbps ต่ออายุอัตโนมัติ
7 วัน
220 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 4Mbps แบบรายครั้ง
7 วัน
220 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 4Mbps ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
650 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 4Mbps แบบรายครั้ง
30 วัน
650 บาท
แพ็กเสริม เน็ตไม่อั้น (6Mbps)
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 6Mbps แบบรายครั้ง
1 วัน
45 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 6Mbps แบบรายครั้ง
2 วัน
85 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 6Mbps ต่ออายุอัตโนมัติ
7 วัน
270 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 6Mbps แบบรายครั้ง
7 วัน
270 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 6Mbps ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
850 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 6Mbps แบบรายครั้ง
30 วัน
850 บาท
แพ็กเสริม เน็ตไม่อั้น (10Mbps)
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 10Mbps แบบรายครั้ง
1 วัน
55 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 10Mbps แบบรายครั้ง
2 วัน
100 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 10Mbps ต่ออายุอัตโนมัติ
7 วัน
330 บาท
แพ็กเสริม เน็ตไม่อั้น (512Kbps)
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 512Kbps ต่ออายุอัตโนมัติ
7 วัน
89 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 512Kbps แบบรายครั้ง
7 วัน
89 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 512Kbps ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
300 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 512Kbps แบบรายครั้ง
30 วัน
300 บาท
แพ็กเสริม เน็ตเต็มสปีด
เน็ต 100MB แบบรายครั้ง
1 วัน
9 บาท
เน็ต 200MB แบบรายครั้ง
1 วัน
15 บาท
เน็ต 400MB แบบรายครั้ง
1 วัน
17 บาท
เน็ต 600MB แบบรายครั้ง
1 วัน
19 บาท
เน็ต 1GB แบบรายครั้ง
1 วัน
29 บาท
เน็ต 1.5GB แบบรายครั้ง
1 วัน
35 บาท
เน็ต 1.5GB แบบรายครั้ง
1 วัน
35 บาท
เน็ต 1GB แบบรายครั้ง
7 วัน
39 บาท
3GB แบบรายครั้ง
1 วัน
45 บาท
เน็ต 1.5GB แบบรายครั้ง
2 วัน
49 บาท
เน็ต 3GB แบบรายครั้ง
1 วัน
49 บาท
เน็ต 1.5GB แบบรายครั้ง
3 วัน
55 บาท
เน็ต 3GB แบบรายครั้ง
2 วัน
69 บาท
เน็ต 4GB แบบรายครั้ง
1 วัน
69 บาท
เน็ต 3GB แบบรายครั้ง
3 วัน
75 บาท
เน็ต 1.5GB แบบรายครั้ง
7 วัน
79 บาท
เน็ต 5GB แบบรายครั้ง
3 วัน
95 บาท
เน็ต 4GB แบบรายครั้ง
7 วัน
99 บาท
เน็ต 1GB แบบรายครั้ง
15 วัน
99 บาท
เน็ต 5GB แบบรายครั้ง
7 วัน
99 บาท
เน็ต 8GB แบบรายครั้ง
7 วัน
149 บาท
เน็ต 1GB แบบรายครั้ง
15 วัน
150 บาท
เน็ต 15GB แบบรายครั้ง
7 วัน
150 บาท
เน็ต 2GB แบบรายครั้ง
30 วัน
199 บาท
เน็ต 1.5GB แบบรายครั้ง
30 วัน
199 บาท
เน็ต 10GB แบบรายครั้ง
15 วัน
199 บาท
เน็ต 15GB แบบรายครั้ง
15 วัน
249 บาท
เน็ต 2GB แบบรายครั้ง
30 วัน
250 บาท
เน็ต 6GB แบบรายครั้ง
30 วัน
299 บาท
เน็ต 12GB แบบรายครั้ง
30 วัน
499 บาท