เพลงรอสายฟรี
เปิดตัวเขา (Rebound) (ท่อน Hook) (โหลดฟรีถึง 30 ธ.ค.66)
Three Man Down
ฟรี ส่งเพลงให้เพื่อน
น่ารักจนใจเจ็บ (Feel Just Right) (โหลดฟรีถึง 30 ธ.ค.66)
Bonnadol
ฟรี ส่งเพลงให้เพื่อน
เอาไรว่ามา (Anything You Want) (โหลดฟรีถึง 30 ธ.ค.66)
Gemini Norawit
ฟรี ส่งเพลงให้เพื่อน
ขอให้ฟ้าซุกใส่ (โหลดฟรีถึง 30 ธ.ค.66)
เวียง นฤมล
ฟรี ส่งเพลงให้เพื่อน
แป๊บนึง. (Can you stay) (Hook) (โหลดฟรีถึง 30 ธ.ค.66)
SERIOUS BACON
ฟรี ส่งเพลงให้เพื่อน
จะเด็ดจันทรา (โหลดฟรีถึง 30 ธ.ค.66)
อิสร์ อิสรพงศ์
ฟรี ส่งเพลงให้เพื่อน