เจาะเบื้องลึกเส้นทางทรานส์ฟอร์มงานบริการลูกค้า
เมื่อความเร็ว ความน่าเชื่อถือ และปฏิสัมพันธ์แบบมนุษย์คือพื้นฐานสำคัญ
การก้าวไปเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีนั้น
ต้องเริ่มต้นจากการสร้างมาตรฐานด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเลิศ