เปิดใจนักสื่อสารด้านความยั่งยืน
กับเรื่องความหลากหลายในทุกมิติของชีวิต จากเด็กที่เติบโตในสองวัฒนธรรม สู่ผู้ริเริ่มส่งเสียงให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศในองค์กร
‘หนึ่งก้าวที่ออกจาก Safe Zone ทำให้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริง’
ประสบการณ์ชีวิตของนักทำคอนเทนต์ที่เติบโตจากการเผชิญหน้ากับความกลัว ความท้าทาย และขีดจำกัดของตัวเอง
พูดคุยกับ HR รุ่นใหม่เรื่องการก้าวข้ามอคติ
ยอมรับตัวตนที่เป็น และสนับสนุนให้ผู้ที่มีความหลากหลายในองค์กรเข้าใจสิทธิ์ของตัวเอง
มุมมองของ Young Gen ที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรและสังคม
และเคล็ดลับการทำงานท่ามกลางความแตกต่างด้านเจเนอเรชั่น ภาษา และวัฒนธรรม ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณค่าในชีวิต
Latest News
View All