บริการแพ็กเกจโรมมิ่งในต่างประเทศ

เที่ยวทั่วโลกง่ายๆ ไม่ต้องเปลี่ยนซิมไปกับ True 5G มั่นใจสัญญาณแรงบนเครือข่ายต่างประเทศ อันดับ 1

ให้เรื่องเที่ยวเป็นเรื่องง่าย! เลือกแพ็กเกจโรมมิ่งสุดคุ้มตามแผนการเดินทางของคุณ

ประเภทหมายเลขโทรศัพท์

แพ็กเสริมเน็ตต่างประเทศ สุดคุ้ม!

TRAVEL ASIA 10 วัน

7 GB 399 บาท

ฟรี! ประกันเดินทางต่างประเทศ

TRAVEL JAPAN 7 วัน

14 GB 499 บาท

ฟรี! ประกันเดินทางต่างประเทศ

TRAVEL WORLD 15 วัน

7 GB 899 บาท

ฟรี! ประกันเดินทางต่างประเทศ

รายละเอียดและเงื่อนไขของแพ็กเสริมเน็ตต่างประเทศ TRAVEL PACK (รายเดือน)
 1. แพ็กเกจเสริมเน็ตต่างประเทศ TRAVEL PACK นี้สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“บริษัท”) แบบรายเดือน
 2. แพ็กเกจเสริมเน็ตต่างประเทศ TRAVEL PACK มีรายละเอียด และอัตราบริการดังนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • แพ็กเกจ TRAVEL NEIGHBORING COUNTRIES 2 GB ใช้ได้ 15 วัน ราคา 99 บาท
   • ค่าบริการ 99 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศกัมพูชา, มาเลเซีย และลาว 2 GB นาน 15 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 2GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*099# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL ASIA 1 GB ใช้ได้ 3 วัน ราคา 150 บาท
   • ค่าบริการ 150 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศโซนเอเชีย และออสเตรเลีย 1 GB นาน 3 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 1GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*150# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL ASIA 3 GB ใช้ได้ 3 วัน ราคา 199 บาท
   • ค่าบริการ 199 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศโซนเอเชีย และออสเตรเลีย 3 GB นาน 3 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*199# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL ASIA 4 GB ใช้ได้ 8 วัน ราคา 299 บาท
   • ค่าบริการ 299 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศโซนเอเชีย และออสเตรเลีย 4 GB นาน 8 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*299# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL ASIA 7 GB ใช้ได้ 10 วัน ราคา 399 บาท
   • ค่าบริการ 399 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศโซนเอเชีย และออสเตรเลีย 7 GB นาน 10 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*399# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL ASIA 14 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 499 บาท
   • ค่าบริการ 499 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศโซนเอเชีย และออสเตรเลีย 14 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*14499# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL ASIA 14 GB ใช้ได้ 10 วัน ราคา 549 บาท
   • ค่าบริการ 549 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศโซนเอเชีย และออสเตรเลีย 14 GB นาน 10 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*549# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL ASIA 10 GB ใช้ได้ 30 วัน ราคา 999 บาท
   • ค่าบริการ 999 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศโซนเอเชีย และออสเตรเลีย 10 GB นาน 30 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*999# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL ASIA 15 GB ใช้ได้ 180 วัน ราคา 1,499 บาท
   • ค่าบริการ 1,499 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศโซนเอเชีย และออสเตรเลีย 15 GB นาน 180 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 15GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*1499# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL ASIA 20 GB ใช้ได้ 365 วัน ราคา 2,199 บาท
   • ค่าบริการ 2,199 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศโซนเอเชีย และออสเตรเลีย 20 GB นาน 365 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 20GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*2199# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL WORLD 1 GB ใช้ได้ 3 วัน ราคา 300 บาท
   • ค่าบริการ 300 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับทุกทวีปทั่วโลก 1 GB นาน 3 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 1GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*300# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL WORLD 3 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 499 บาท
   • ค่าบริการ 499 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับทุกทวีปทั่วโลก 3 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*499# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL WORLD 4 GB ใช้ได้ 15 วัน ราคา 799 บาท
   • ค่าบริการ 799 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับทุกทวีปทั่วโลก 4 GB นาน 15 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*799# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL WORLD 7 GB ใช้ได้ 15 วัน ราคา 899 บาท
   • ค่าบริการ 899 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับทุกทวีปทั่วโลก 7 GB นาน 15 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*899# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL WORLD 14 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 1,099 บาท
   • ค่าบริการ 1,099 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับทุกทวีปทั่วโลก 14 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*1099# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL WORLD 10 GB ใช้ได้ 30 วัน ราคา 1,399 บาท
   • ค่าบริการ 1,399 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับทุกทวีปทั่วโลก 10 GB นาน 30 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*1399# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL WORLD 15 GB ใช้ได้ 30 วัน ราคา 1,599 บาท
   • ค่าบริการ 1,599 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับทุกทวีปทั่วโลก 15 GB นาน 30 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*1599# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL WORLD 15 GB ใช้ได้ 180 วัน ราคา 1,899 บาท
   • ค่าบริการ 1,899 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับทุกทวีปทั่วโลก 15 GB นาน 180 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 15GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*1899# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL WORLD 20 GB ใช้ได้ 365 วัน ราคา 2,799 บาท
   • ค่าบริการ 2,799 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับทุกทวีปทั่วโลก 20 GB นาน 365 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 20GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*2799# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL JAPAN 10 GB ใช้ได้ 10 วัน ราคา 399 บาท
   • ค่าบริการ 399 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศญี่ปุ่น 10 GB นาน 10 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10399*81# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL JAPAN 14 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 499 บาท
   • ค่าบริการ 499 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศญี่ปุ่น 14 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*14499*81# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL SOUTH KOREA 10GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 399 บาท
   • ค่าบริการ 399 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศเกาหลีใต้ 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10399*82# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL TAIWAN 10 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 399 บาท
   • ค่าบริการ 399 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับไต้หวัน 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10399*886# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL HONG KONG & MACAU 10 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 399 บาท
   • ค่าบริการ 399 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับฮ่องกง และมาเก๊า 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10399*852# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL MALAYSIA 10 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 399 บาท
   • ค่าบริการ 399 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศมาเลเซีย 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด * 118*10399*60#โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL CHINA 10 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 399 บาท
   • ค่าบริการ 399 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศจีน 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10399*86#โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL SINGAPORE 10 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 399 บาท
   • ค่าบริการ 399 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศสิงคโปร์ 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10399*65#โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL USA 10 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 899 บาท
   • ค่าบริการ 899 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10899*01#โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL UK 10 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคาปกติ 899 บาท
   • ค่าบริการ 899 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับสหราชอาณาจักร (อังกฤษ, ไอร์แลนด์เหนือ, สก็อตแลนด์ & เวลส์) 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10899*44#โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL UK and USA 15 GB ใช้ได้ 30 วัน ราคา 1,099 บาท
   • ค่าบริการ 1,099 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร(อังกฤษ, ไอร์แลนด์เหนือ, สก็อตแลนด์ & เวลส์) 15 GB นาน 30 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*109915#โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL GERMANY 10 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 899 บาท
   • ค่าบริการ 899 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศเยอรมนี 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10899*49# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL ITALY 10 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 899 บาท
   • ค่าบริการ 899 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศอิตาลี 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10899*39#โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL TURKEY 10 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 899 บาท
   • ค่าบริการ 899 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศตุรกี 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10899*90#โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL SPAIN 10 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 899 บาท
   • ค่าบริการ 899 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศสเปน 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10899*34#โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL Netherlands 10 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 899 บาท
   • ค่าบริการ 899 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศเนเธอร์แลนด์ 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10899*31#โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL Portugal 10 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 899 บาท
   • ค่าบริการ 899 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศโปรตุเกส 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10899*351# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL New Zealand 10 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 899 บาท
   • ค่าบริการ 899 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศนิวซีแลนด์ 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10899*64# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL South Africa 10 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 899 บาท
   • ค่าบริการ 899 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศแอฟริกาใต้ 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด สามารถใช้ได้ต่อเนื่องด้วยความเร็ว 128 Kbps ตามระยะเวลาที่กำหนด
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10899*27#โทรออก
 3. แพ็กเกจจะมีผลทันทีหลังจากได้รับSMSยืนยันการสมัครสำเร็จ
 4. วันที่และเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแพ็กเกจจะระบุใน SMS ยืนยันการสมัครที่ส่งจากบริษัท โดยนับเวลาแบบครบ 24 ชั่วโมง (อ้างอิงเวลาประเทศไทย)
 5. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องหลังจากที่แพ็กเกจสิ้นสุดไปแล้ว หรือ ใช้งานบนเครือข่ายอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการและถูกเรียกเก็บค่าบริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมในใบแจ้งค่าบริการตามการใช้งานจริง ( pay per use ) โดยค่าบริการที่ถูกคิดเพิ่มเติมนั้นจะยึดตามแต่ละประเทศและเครือข่ายที่ใช้งานในอัตราปกติของประเทศที่ไปใช้งาน
 6. อัตราค่าบริการส่วนเกินในต่างประเทศ การโทรออก, รับสาย และส่ง SMS ในต่างประเทศจะถูกคิดค่าบริการในอัตราปกติของประเทศที่ไปใช้งาน
 7. เพื่อป้องกันค่าบริการไม่พึงประสงค์จากบริการการโอนสายที่เคยทำรายการไว้ กรุณาทำการยกเลิกการโอนสายทุกกรณี โดยการกด ##002# โทรออก
 8. ความเร็วของการใช้บริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการในต่างประเทศ
 9. ระบบจะทำการเปิดการใช้งานในต่างประเทศ (International Roaming) ทั้งในส่วนของการโทร และการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติขณะทำการสมัครแพ็กเกจ
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิ
  1. สงวนสิทธิการนำไปใช้เพื่อการแสวงหากำไรในรูปแบบต่าง ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และรวมถึงการนำไปใช้เพื่อให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่าง ๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิ์พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะระงับการใช้งานของเลขหมายที่ถูกใช้ผิดเงื่อนไขทันที
  2. สงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการและเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นจำกัดหรือลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot, การดาวน์โหลด และ/หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือการใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องหรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรมก่อหรืออาจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นและ/หรือต่อเครือข่ายหรือการให้บริการโดยรวมของบริษัท ทั้งนี้ การลดความเร็วอาจลดต่ำกว่าที่ระบุในแพ็กเกจตามแต่ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ
  3. สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนด (term and condition) ในการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มีการแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการผ่านทางช่องทางอื่นใด
  4. สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัท ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
 11. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (smart card) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขายและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการ [หรือบริษัทฯ] สามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
 12. สิทธิใดๆ ตามที่ระบุไว้สำหรับแพ็กเกจนี้ไม่สามารถแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 13. กรณีไปใช้งานประเทศอื่น หรือเลือกเครือข่ายอื่นที่ไม่ได้ระบุในเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละบริการ หรือมีการใช้เกินกว่าที่กำหนดในเงื่อนไขการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายปกติ การใช้งานตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ครอบคลุมการใช้งานบนเรือในทะเล หรือเครื่องบิน หรือการใช้งานในเครือข่ายที่เป็นระบบดาวเทียม (Satellite)
 14. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการและแพ็กเกจอื่นๆเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง True Call Center
  • ขณะอยู่ในประเทศไทย ติดต่อหมายเลข 1242 (คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
  • ขณะอยู่ต่างประเทศ ติดต่อหมายเลข +66999981242 (ฟรี 24 ชม.)
รายละเอียดและเงื่อนไขของแพ็กเสริมเน็ตต่างประเทศ TRAVEL PACK (เติมเงิน)
 1. แพ็กเกจเสริมเน็ตต่างประเทศ TRAVEL PACK นี้สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“บริษัท”) แบบเติมเงิน
 2. แพ็กเกจเสริมเน็ตต่างประเทศ TRAVEL PACK มีรายละเอียด และอัตราบริการดังนี้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • แพ็กเกจ TRAVEL NEIGHBORING COUNTRIES 2 GB ใช้ได้ 15 วัน ราคา 99 บาท
   • ค่าบริการ 99 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศกัมพูชา, มาเลเซีย และลาว 2 GB นาน 15 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 2GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*099# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL ASIA 1 GB ใช้ได้ 3 วัน ราคา 150 บาท
   • ค่าบริการ 150 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศโซนเอเชีย และออสเตรเลีย 1 GB นาน 3 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 1GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*150# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL ASIA 3 GB ใช้ได้ 3 วัน ราคา 199 บาท
   • ค่าบริการ 199 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศโซนเอเชีย และออสเตรเลีย 3 GB นาน 3 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 3GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*199# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL ASIA 4 GB ใช้ได้ 8 วัน ราคา 299 บาท
   • ค่าบริการ 299 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศโซนเอเชีย และออสเตรเลีย 4 GB นาน 8 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 4GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*299# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL ASIA 7 GB ใช้ได้ 10 วัน ราคา 399 บาท
   • ค่าบริการ 399 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศโซนเอเชีย และออสเตรเลีย 7 GB นาน 10 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 7GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*399# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL ASIA 14 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 499 บาท
   • ค่าบริการ 499 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศโซนเอเชีย และออสเตรเลีย 14 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 14GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*14499# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL ASIA 14 GB ใช้ได้ 10 วัน ราคา 549 บาท
   • ค่าบริการ 549 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศโซนเอเชีย และออสเตรเลีย 14 GB นาน 10 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 14GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*549# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL ASIA 10 GB ใช้ได้ 30 วัน ราคา 999 บาท
   • ค่าบริการ 999 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศโซนเอเชีย และออสเตรเลีย 10 GB นาน 30 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 10GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*999# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL ASIA 15 GB ใช้ได้ 180 วัน ราคา 1,499 บาท
   • ค่าบริการ 1,499 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศโซนเอเชีย และออสเตรเลีย 15 GB นาน 180 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 15GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*1499# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL ASIA 20 GB ใช้ได้ 365 วัน ราคา 2,199 บาท
   • ค่าบริการ 2,199 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศโซนเอเชีย และออสเตรเลีย 20 GB นาน 365 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 20GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*2199# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL WORLD 1 GB ใช้ได้ 3 วัน ราคา 300 บาท
   • ค่าบริการ 300 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับทุกทวีปทั่วโลก 1 GB นาน 3 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 1GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*300# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL WORLD 3 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 499 บาท
   • ค่าบริการ 499 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับทุกทวีปทั่วโลก 3 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 3GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*499# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL WORLD 4 GB ใช้ได้ 15 วัน ราคา 799 บาท
   • ค่าบริการ 799 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับทุกทวีปทั่วโลก 4 GB นาน 15 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 4GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*799# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL WORLD 7 GB ใช้ได้ 15 วัน ราคา 899 บาท
   • ค่าบริการ 899 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับทุกทวีปทั่วโลก 7 GB นาน 15 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 7GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*899# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL WORLD 14 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 1,099 บาท
   • ค่าบริการ 1,099 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับทุกทวีปทั่วโลก 14 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 14GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*1099# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL WORLD 10 GB ใช้ได้ 30 วัน ราคา 1,399 บาท
   • ค่าบริการ 1,399 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับทุกทวีปทั่วโลก 10 GB นาน 30 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 10GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*1399# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL WORLD 15 GB ใช้ได้ 30 วัน ราคา 1,599 บาท
   • ค่าบริการ 1,599 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับทุกทวีปทั่วโลก 15 GB นาน 30 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 15GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*1599# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL WORLD 15 GB ใช้ได้ 180 วัน ราคา 1,899 บาท
   • ค่าบริการ 1,899 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับทุกทวีปทั่วโลก 15 GB นาน 180 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 15GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*1899# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL WORLD 20 GB ใช้ได้ 365 วัน ราคา 2,799 บาท
   • ค่าบริการ 2,799 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับทุกทวีปทั่วโลก 20 GB นาน 365 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 20GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*2799# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL JAPAN 10 GB ใช้ได้ 10 วัน ราคา 399 บาท
   • ค่าบริการ 399 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศญี่ปุ่น 10 GB นาน 10 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 10GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10399*81# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL JAPAN 14 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 499 บาท
   • ค่าบริการ 499 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศญี่ปุ่น 14 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 14GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*14499*81# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL SOUTH KOREA 10GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 399 บาท
   • ค่าบริการ 399 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศเกาหลีใต้ 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 10GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10399*82# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL TAIWAN 10 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 399 บาท
   • ค่าบริการ 399 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับไต้หวัน 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 10GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10399*886# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL HONG KONG & MACAU 10 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 399 บาท
   • ค่าบริการ 399 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับฮ่องกง และมาเก๊า 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 10GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10399*852# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL MALAYSIA 10 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 399 บาท
   • ค่าบริการ 399 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศมาเลเซีย 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 10GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด * 118*10399*60#โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL CHINA 10 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 399 บาท
   • ค่าบริการ 399 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศจีน 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 10GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10399*86#โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL SINGAPORE 10 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 399 บาท
   • ค่าบริการ 399 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศสิงคโปร์ 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 10GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10399*65#โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL USA 10 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 899 บาท
   • ค่าบริการ 899 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 10GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10899*01#โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL UK 10 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคาปกติ 899 บาท
   • ค่าบริการ 899 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับสหราชอาณาจักร (อังกฤษ, ไอร์แลนด์เหนือ, สก็อตแลนด์ & เวลส์) 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 10GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10899*44#โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL UK and USA 15 GB ใช้ได้ 30 วัน ราคา 1,099 บาท
   • ค่าบริการ 1,099 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร(อังกฤษ, ไอร์แลนด์เหนือ, สก็อตแลนด์ & เวลส์) 15 GB นาน 30 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 10GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*109915#โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL GERMANY 10 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 899 บาท
   • ค่าบริการ 899 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศเยอรมนี 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 10GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10899*49# โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL ITALY 10 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 899 บาท
   • ค่าบริการ 899 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศอิตาลี 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 10GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10899*39#โทรออก
  • แพ็กเกจ TRAVEL TURKEY 10 GB ใช้ได้ 7 วัน ราคา 899 บาท
   • ค่าบริการ 899 บาท รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศตุรกี 10 GB นาน 7 วัน เมื่อใช้เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด 10GB จะไม่สามารถใช้งานต่อได้
   • สมัครผ่านUSSD กด *118*10899*90#โทรออก
 3. แพ็กเกจจะมีผลทันทีหลังจากได้รับSMSยืนยันการสมัครสำเร็จ
 4. วันที่และเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแพ็กเกจจะระบุใน SMS ยืนยันการสมัครที่ส่งจากบริษัท โดยนับเวลาแบบครบ 24 ชั่วโมง (อ้างอิงเวลาประเทศไทย)
 5. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนดแล้ว จะไม่สามารถงานต่อได้
 6. อัตราค่าบริการส่วนเกินในต่างประเทศ การโทรออก, รับสาย และส่ง SMS ในต่างประเทศจะถูกคิดค่าบริการในอัตราปกติของประเทศที่ไปใช้งาน
 7. เพื่อป้องกันค่าบริการไม่พึงประสงค์จากบริการการโอนสายที่เคยทำรายการไว้ กรุณาทำการยกเลิกการโอนสายทุกกรณี โดยการกด ##002# โทรออก
 8. ความเร็วของการใช้บริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการในต่างประเทศ
 9. ระบบจะทำการเปิดการใช้งานในต่างประเทศ (International Roaming) ทั้งในส่วนของการโทร และการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติขณะทำการสมัครแพ็กเกจ
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิ
  1. สงวนสิทธิการนำไปใช้เพื่อการแสวงหากำไรในรูปแบบต่าง ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และรวมถึงการนำไปใช้เพื่อให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่าง ๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิ์พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะระงับการใช้งานของเลขหมายที่ถูกใช้ผิดเงื่อนไขทันที
  2. สงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการและเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นจำกัดหรือลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot, การดาวน์โหลด และ/หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือการใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องหรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรมก่อหรืออาจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นและ/หรือต่อเครือข่ายหรือการให้บริการโดยรวมของบริษัท ทั้งนี้ การลดความเร็วอาจลดต่ำกว่าที่ระบุในแพ็กเกจตามแต่ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ
  3. สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนด (term and condition) ในการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มีการแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการผ่านทางช่องทางอื่นใด
  4. สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัท ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
 11. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (smart card) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขายและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการ [หรือบริษัทฯ] สามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
 12. สิทธิใดๆ ตามที่ระบุไว้สำหรับแพ็กเกจนี้ไม่สามารถแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 13. กรณีไปใช้งานประเทศอื่น หรือเลือกเครือข่ายอื่นที่ไม่ได้ระบุในเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละบริการ หรือมีการใช้เกินกว่าที่กำหนดในเงื่อนไขการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายปกติ การใช้งานตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ครอบคลุมการใช้งานบนเรือในทะเล หรือเครื่องบิน หรือการใช้งานในเครือข่ายที่เป็นระบบดาวเทียม (Satellite)
 14. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการและแพ็กเกจอื่นๆเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง True Call Center
  • ขณะอยู่ในประเทศไทย ติดต่อหมายเลข 1242 (คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
  • ขณะอยู่ต่างประเทศ ติดต่อหมายเลข +66999981242 (ฟรี 24 ชม.)
รายละเอียดและเงื่อนไขของบริการทรูโรมมิ่ง (True Roaming)
 1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายเดือนและระบบเติมเงินประเภทบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าปัจจุบันและต้องมีสถานะปกติ
 2. การใช้บริการโรมมิ่งแบบจ่ายตามการใช้งานจริง (Pay Per Use) สำหรับผู้ใช้บริการแบบรายเดือนสามารถใช้งานโรมมิ่งได้อัตโนมัติเมื่อเดินทางไปถึงประเทศปลายทางเพียงแต่ต้องทำการเลือกประเทศเครือข่ายใช้งานให้ถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้องทำการสมัครแพ็กเกจ โดยมีรายละเอียดและอัตราค่าบริการดังนี้
  1. ผู้ใช้บริการจะต้องทำการเปิดการใช้งานในต่างประเทศ (International Roaming) ก่อนใช้บริการ สามารถทำรายการได้เอง ผ่านการกด USSD *112*1# โทรออก หรือ ติดต่อ True Call Center 1242 โดยหลังจากการเปิดบริการโรมมิ่งสำเร็จแล้ว ระบบจะทำการส่งSMS ยืนยันการเปิดบริการ พร้อมแจ้งการปรับวงเงินเพื่อความเหมาะสมในการใช้บริการโรมมิ่งในต่างประเทศ
  2. เพื่อป้องกันค่าบริการไม่พึงประสงค์จากบริการการโอนสายที่เคยทำรายการไว้ กรุณาทำการยกเลิกการโอนสายทุกกรณี โดยการกด ##002# โทรออก
  3. บริการโรมมิ่งในประเทศและเครือข่ายที่กำหนด
   • บริการโรมมิ่งประเทศโซนเอเซีย
    • บริการการโทรออก, รับสาย ราคา 33 บาท/นาที
    • บริการการส่งSMS ราคา 11 บาท/ข้อความ (รับSMS ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
    • บริการดาต้าโรมมิ่ง ราคา 350 บาท/วัน (80บาท/MB) สามารถใช้ดาต้าโรมมิ่งได้สูงสุดจำนวน 1 GB เมื่อใช้ครบความเร็วลดลงเหลือ 384 Kbps *จะเริ่มนับอายุการใช้งานทันทีเมื่อมีการจับสัญญาณ และจะสิ้นสุดลงในเวลา 23.59.59 ของวัน
   • บริการโรมมิ่งประเทศโซนยุโรป โอเชียเนีย อเมริกา
    • บริการการโทรออก, รับสาย ราคา 25 บาท/นาที
    • บริการการส่งSMS ราคา 11 บาท/ข้อความ (รับSMS ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
    • บริการดาต้าโรมมิ่ง ราคา 499 บาท/วัน (50บาท/MB) สามารถใช้ดาต้าโรมมิ่งได้สูงสุดจำนวน 1 GB เมื่อใช้ครบความเร็วลดลงเหลือ 384 Kbps *จะเริ่มนับอายุการใช้งานทันทีเมื่อมีการจับสัญญาณ และจะสิ้นสุดลงในเวลา 23.59.59 ของวัน
  4. บริการดาต้าโรมมิ่งในประเทศและเครือข่ายที่ไม่ได้กำหนดไว้ตามข้อ 2.3
   • บริการการโทรออก, รับสาย ราคา 75 บาท/นาที
   • บริการการส่งSMS ราคา 11 บาท/ข้อความ (รับSMS ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
   • บริการดาต้าโรมมิ่ง ราคา 450 บาท/MB
 3. การใช้บริการโรมมิ่งแบบจ่ายตามการใช้งานจริง (Pay Per Use) สำหรับผู้ใช้บริการแบบเติมเงินสามารถใช้งานโรมมิ่งได้อัตโนมัติเมื่อเดินทางไปถึงประเทศปลายทางเพียงแต่ต้องทำการเลือกประเทศเครือข่ายใช้งานให้ถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้องทำการสมัครแพ็กเกจ โดยมีรายละเอียดและอัตราค่าบริการดังนี้
  1. ผู้ใช้บริการจะต้องทำการเปิดการใช้งานในต่างประเทศ (International Roaming) ก่อนใช้บริการ สามารถทำรายการได้เอง ผ่านการ กด USSD *112*1# โทรออก หรือ ติดต่อ True Call Center 1242 โดยหลังจากการเปิดบริการโรมมิ่งสำเร็จแล้ว ระบบจะทำการส่ง SMS ยืนยันการเปิดบริการ (ยกเว้นผู้ใช้บริการซิมท่องเที่ยว TRAVEL SIM ที่เปิดบริการให้แล้วตั้งแต่ใช้งานครั้งแรก)
  2. ผู้ใช้บริการต้องเติมเงินให้เพียงพอต่อการใช้บริการ
  3. เพื่อป้องกันค่าบริการไม่พึงประสงค์จากบริการการโอนสายที่เคยทำรายการไว้ กรุณาทำการยกเลิกการโอนสายทุกกรณี โดยการกด ##002# โทรออก
  4. บริการโรมมิ่งในประเทศและเครือข่ายที่กำหนด
   • บริการโรมมิ่งประเทศโซนเอเซีย
    • บริการการโทรออก, รับสาย ราคา 33 บาท/นาที
    • บริการการส่งSMS ราคา 11 บาท/ข้อความ (รับ SMS ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
    • บริการดาต้าโรมมิ่งสำหรับผู้ใช้บริการแบบเติมเงิน ต้องทำการซื้อแพ็กเกจเสริมเท่านั้น
   • บริการโรมมิ่งประเทศโซนยุโรป โอเชียเนีย อเมริกา
    • บริการการโทรออก, รับสาย ราคา 25 บาท/นาที
    • บริการการส่งSMS ราคา 11 บาท/ข้อความ (รับ SMS ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
    • บริการดาต้าโรมมิ่งสำหรับผู้ใช้บริการแบบเติมเงิน ต้องทำการซื้อแพ็กเกจเสริมเท่านั้น
  5. บริการดาต้าโรมมิ่งในประเทศและเครือข่ายที่ไม่ได้กำหนดไว้ตามข้อ 3.4
   • บริการการโทรออก, รับสาย ราคา 75 บาท/นาที
   • บริการการส่งSMS ราคา 11 บาท/ข้อความ (รับSMS ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 4. ในกรณีที่ต้องการปิดการใช้งานเฉพาะดาต้าโรมมิ่ง ลูกค้าสามารภทำรายการได้ด้วยตนเองโดยการกด *113*2# โทรออก (ฟรี) และสามารถทำรายการเปิดการใช้งาน ดาต้าโรมมิ่ง ได้ด้วยตนเองโดยการกด *113*1# โทรออก
 5. การใช้บริการโรมมิ่งแบบแพ็กเกจ สำหรับผู้ใช้บริการแบบรายเดือนและแบบเติมเงินที่สามารถเลือกสมัครแพ็กเกจตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน (ตรวจสอบแพ็กเกจที่ต้องการใช้งาน xxx)
  1. สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัครแพ็กเกจเสริมเน็ตต่างประเทศ ระบบจะทำการเปิดการใช้งานในต่างประเทศ (International Roaming) ทั้งในส่วนของการโทร และการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติขณะทำการสมัครแพ็กเกจ
  2. สามารถใช้ได้ในประเทศและเครือข่ายที่กำหนดเท่านั้น กรณีไปใช้งานประเทศอื่นที่ไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจที่ระบุจะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
  3. สำหรับผู้ใช้บริการรายเดือนระบบจะทำการปรับเพิ่มวงเงินให้อัตโนมัติตามราคาแพ็กเกจที่สมัคร
  4. แพ็กเกจจะมีผลทันทีหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการสมัครสำเร็จ
  5. วันที่และเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแพ็กเกจจะระบุใน SMS ยืนยันการสมัครที่ส่งจากบริษัท โดยนับเวลาแบบครบ 24 ชั่วโมง (อ้างอิงเวลาประเทศไทย)
  6. อัตราค่าบริการส่วนเกินในต่างประเทศ การโทรออก, รับสาย และส่ง SMS ในต่างประเทศจะถูกคิดค่าบริการในอัตราปกติของประเทศที่ไปใช้งาน
  7. ความเร็วของการใช้บริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการในต่างประเทศ
  8. ก่อนใช้บริการ ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งานของแต่ละแพ็กเกจโดยละเอียด
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ
  1. สงวนสิทธิการนำไปใช้เพื่อการแสวงหากำไรในรูปแบบต่าง ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และรวมถึงการนำไปใช้เพื่อให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่าง ๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิ์พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะระงับการใช้งานของเลขหมายที่ถูกใช้ผิดเงื่อนไขทันที
  2. สงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการและเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นจำกัดหรือลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot, การดาวน์โหลด และ/หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือการใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องหรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรมก่อหรืออาจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นและ/หรือต่อเครือข่ายหรือการให้บริการโดยรวมของบริษัท ทั้งนี้ การลดความเร็วอาจลดต่ำกว่าที่ระบุในแพ็กเกจตามแต่ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ
  3. สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนด (term and condition) ในการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มีการแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการผ่านทางช่องทางอื่นใด
  4. สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัท ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
 7. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (smart card) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขายและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการ [หรือบริษัทฯ] สามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
 8. สิทธิใดๆ ตามที่ระบุไว้สำหรับแพ็กเกจนี้ไม่สามารถแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 9. กรณีไปใช้งานประเทศอื่น หรือเลือกเครือข่ายอื่นที่ไม่ได้ระบุในเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละบริการ หรือมีการใช้เกินกว่าที่กำหนดในเงื่อนไขการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายปกติ การใช้งานตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ครอบคลุมการใช้งานบนเรือในทะเล หรือเครื่องบิน หรือการใช้งานในเครือข่ายที่เป็นระบบดาวเทียม (Satellite)
 10. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการและแพ็กเกจอื่นๆเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง True Call Center
  • ขณะอยู่ในประเทศไทย ติดต่อหมายเลข 1242 (คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
  • ขณะอยู่ต่างประเทศ ติดต่อหมายเลข +66999981242 (ฟรี 24 ชม.)

ข้อแนะนำก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

 • ก่อนเดินทาง ลูกค้าควรตรวจสอบว่าได้เปิดใช้บริการโรมมิ่งแล้วหรือไม่ หากยังไม่ได้เปิดใช้บริการ สามารถทำรายการได้เอง ผ่านการกด USSD *112*1# โทรออก หรือ ติดต่อ True Call Center 1242 โดยหลังจากการเปิดบริการโรมมิ่งสำเร็จแล้ว ระบบจะทำการส่งSMS ยืนยันการเปิดบริการ พร้อมแจ้งการปรับวงเงินเพื่อความเหมาะสมในการใช้บริการโรมมิ่งในต่างประเทศ
 • ในกรณีที่ลูกค้าเคยเปิดใช้บริการโรมมิ่งอยู่แล้ว สามารถตอบสอบวงเงินปัจจุบันก่อนเดินทาง ติดต่อ True Call Center 1242
 • กรุณาตรวจสอบประเทศและเครือข่ายผู้ให้บริการในต่างประเทศ ว่ามีเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ในประเทศปลายทางรายใดบ้าง และเครือข่ายผู้ให้บริการดังกล่าวมีอัตราค่าบริการโรมมิ่งอย่างไร หรือ มีแพ็กเกจที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานโรมมิ่งตามจำนวนวันที่ลูกค้าต้องการใช้งานหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ให้ บริการเครือข่ายโทรศัพท์ได้อย่างเหมาะสมเมื่อเดินทางไปใช้งานถึงในประเทศปลายทาง
 • กรุณาเช็คระบบของรุ่นโทรศัทพ์ที่ลูกค้าใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ว่ารองรับย่านความถึ่ของผู้ให้บริการในประเทศปลายทางที่ลูกค้าต้องการนำโทรศัพท์ไปใช้งานหรือไม่
 • กรุณาทำการยกเลิกการโอนสาย (Call Forwarding) หรือ ยกเลิกการโอนสายทุกกรณี โดยการกด ##002# โทรออก ก่อนที่จะนำโทรศัพท์ไปใช้งานในต่างประเทศทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันค่าบริการไม่พึงประสงค์จากบริการการโอนสายที่เคยทำรายการไว้ (กรณีที่มีบริการโอนสายไว้ หากลูกค้ารับสายไม่ได้ในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ ลูกค้ายังคงะต้องเสียค่าใช้จ่ายจากการบริการโอนสายเหมือนการโทรทางไกลต่างประเทศจากประเทศนั้นๆ กลับมายังประเทศไทยในอัตราโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (IR))
 • เพื่อเป็นการป้องกันค่าบริการไม่พึงประสงค์จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีความประสงค์ที่จะใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศ หรือเมื่อต้องการปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ตชั่วคราว ลูกค้าสามารถทำรายการปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศได้ด้วยตนเองโดย
 • ปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ต ที่ตัวเครื่องโทรศัพท์
  • วิธีปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ต ของระบบ iOS กดเลย
  • วิธีปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ต ของระบบ Android กดเลย
 • ปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ตในต่างประเทศ กด *113*2# โทรออก หรือ *106#โทรออก
 • ติดต่อ True Call Center 1242 เพื่อระงับการใช้อินเตอร์เน็ตชั่วคราว
 • วงเงินการใช้งาน จะมีการส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการในต่างประเทศ ซึ่งอาจจะล่าช้าประมาณ 1-2 วัน หลังการใช้งาน อาจมีผลทำให้ค่าบริการเกินจากวงเงินที่คุณได้รับ ทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวเกิดจากการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงใน ต่างประเทศ

สิทธิพิเศษ

ขอมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เหนือกว่าการโรมมิ่ง (Beyond Roaming)
เพื่อเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคุณ

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้ทรู TRAVEL PACK & TRAVEL SIM

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูโรมมิ่ง
จาก True You

เตรียมความพร้อม
ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

ข้อควรปฎิบัติ
ในการเตรียมตัวก่อนเดินทาง!

เพื่อการใช้งานต่อเนื่องไม่สะดุด

สำหรับผู้ใช้บริการรายเดือน :

 • แนะนำลูกค้าชำระยอดค่าบริการเพื่อป้องกัน
  การถูกระงับสัญญาณ และเพื่อการใช้งานที่
  ต่อเนื่อง

สำหรับผู้ใช้บริการเติมเงิน :

 • แนะนำเติมเงินล่วงหน้าให้เพียงพอต่อการใช้งาน
  และศึกษาวิธีเติมเงินขณะอยู่ต่างประเทศ คลิก

ป้องกันค่าใช้จ่ายส่วนเกินกรณีอยู่
ต่างประเทศ

เพื่อป้องกันค่าบริการ
โอนสายอัตโนมัติเมื่ออยู่ต่างประเทศ
กรุณาทำการยกเลิกการโอนสายทุกกรณี โดยการ

กด

1. ตรวจสอบแพ็กเกจโรมมิ่ง

เลือกประเทศที่จะไป / ตรวจสอบเครือข่าย

ข้อควรทราบ!

หากไม่ได้มีการสมัครแพ็กเกจ หรือ แพ็กเกจที่สมัครไม่ครอบคลุม การแวะพัก ระหว่างทาง หรือกรณีเปลี่ยนเครื่อง / ต่อเครื่อง

หากเปิดบริการข้ามแดนอัตโนมัติและมีการใช้งานเน็ตในประเทศและเครือข่ายที่กำหนด ระบบรายเดือนจะถูกคิดอัตราค่าบริการวันละ 350 บาท หรือ 499 บาท (ไม่รวม VAT) ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง สามารถใช้ data roaming จำนวน 1 GB เมื่อใช้ครบความเร็ว ลดลงเหลือ 384 Kbps

หากไม่ต้องการใช้งาน สามารถปิด data roaming เพื่อป้องกันค่าบริการ

กด (หรือ)
กด

2. สมัครแพ็กเกจโรมมิ่ง

 • ขณะอยู่ในประเทศไทย
  เมื่อลูกค้าสมัครแพ็กเกจโรมมิ่ง ระบบจะเปิดบริการข้ามแดนให้อัตโนมัติ
 • ขณะอยู่ต่างประเทศ
  สำคัญ! ลูกค้าจะต้องดำเนินการเปิดบริการข้ามแดนอัตโนมัติในประเทศไทยก่อน มิเช่นนั้นจะไม่สามารถเปิดใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ และสมัครแพ็กเกจโรมมิ่งขณะอยู่ในต่างประเทศได้

เปิดบริการข้ามแดนอัตโนมัติที่ไทย ง่าย ๆ :

วิธีที่ 1 : USSD

ทรูรายเดือนและเติมเงิน

กด

วิธีที่ 2 : True iService Application

1. หน้าหลักแอป True iService
2. รูปหน้า Profile 
3. จัดการบริการโรมมิ่ง
4. เปิดใช้งานโรมมิ่ง

วิธีที่ 3 : ติดต่อ True Call Center 1242

3. ใช้งานทรูโรมมิ่ง

สามารถใช้งานได้ทันที เมื่อเดินทางถึง
ต่างประเทศ ระบบจะเลือกเครือข่ายให้อัตโนมัติ

 • วิธีแก้ไขหากไม่สามารถจับสัญญาณ
  เครือข่ายได้อัตโนมัติ คลิก

 • วิธีแก้ไขกรณีจับสัญญาณเครือข่ายได้แล้ว
  แต่ไม่สามารถเล่นเน็ตได้ คลิก

Tips ง่าย ๆ

คุณสามารถกำหนดวงเงิน ค่าบริการ Roaming ได้โดยติดต่อ True Call Center โทร.1242
(ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

โทรออกและส่ง SMS/MMS

กด
+(กดที่เลข 0 ค้างไว้)
รหัสประเทศ
เลขหมายปลายทาง ตัด 0 ตัวแรกออก

เช่น โทรหา เบอร์ไทย

= รหัสประเทศคือ 66

เลขหมาย 081 123xxxx

= ตัด 0 ตัวแรก จะได้ 81123xxxx

 • รับสาย

  รับสายได้ตามปกติอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย
  ที่ใช้งาน

 • รับ SMS / MMS (ฟรี)

 • ยกเลิกการโอนสายอัตโนมัติ

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดค่าบริการรับสายขณะ
อยู่ต่างประเทศ
และโทรกลับไทย สามารถยกเลิก
การโอนสายอัตโนมัติโดย

กด

1. หน้าหลักแอป True iService
2. แท็ป "บิล & ใช้งาน"

(หรือ)

1. หน้าหลักแอป True iService
2. รูปหน้า Profile 
3. จัดการบริการโรมมิ่ง
4. ข้อมูลการใช้งานโรมมิ่ง

USSD

ทรูรายเดือน

กด (ฟรี)

ทรูเติมเงิน

กด (ฟรี)

คำถามที่พบบ่อย

 • อัตราค่าบริการ data roaming ขณะอยู่ต่างประเทศ
  (สำหรับลูกค้ารายเดือนที่เปิดบริการข้ามแดนอัตโนมัติและไม่ได้สมัครแพ็กเกจโรมมิ่ง)
 • อัตราค่าบริการโทรออก, รับสาย และส่ง SMS ขณะอยู่ต่างประเทศ
 • วิธีการโทรออก และส่ง SMS ขณะอยู่ต่างประเทศ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับวงเงินค่าบริการ Roaming
 • สามารถใช้บริการโรมมิ่งประเภทข้อมูล (data roaming) ที่ประเทศเมียนมา (พม่า) ได้หรือไม่
 • สามารถใช้บริการโรมมิ่ง (data roaming) บน Social media application ในประเทศจีน และรัสเซีย ได้หรือไม่
 • หากต้องการใช้ data roaming ต้องทำอย่างไร
 • ติดต่อ True call center ขณะอยู่ต่างประเทศอย่างไร

Call Center

สบายใจช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรในประเทศไทย

1242 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

เบอร์โทรขณะอยู่ต่างประเทศ

+66 99 998 1242 (ฟรี 24 ชม.)