การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ Shared WiFi 3 (ZTE MF65)

  1. ขณะเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จากอุปกรณ์ เปิด Browser พิมพ์ 192.168.0.1 ที่ช่อง Address Bar
  2. ใส่รหัส admin จากนั้นกด Login
  3. เลือกแถบเมนู Settings > Wi-Fi Settings > Basic และทำการตั้งค่าตามที่ต้องการ
  4. หากต้องการเลือกประเภท Security เลือกแถบเมนู Settings > Wi-Fi Settings > Security > Security Mode
  5. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย กด Apply
  6. หากต้องการตั้งค่าการเปิดใช้งาน Wi-Fi เลือกแถบเมนู Settings > Wi-Fi Settings > Wi-Fi Sleep > Sleep Time
  7. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย กด Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก