การเชื่อมต่อใช้งานโดยปุ่ม WPS สำหรับ Shared WiFi 3 (ZTE MF65)

 1. เปิดอุปกรณ์ Shared WiFi III และใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะเชื่อมต่อค้นหาสัญญาณ Wi-Fi จะพบชื่อ Wi-Fi "Shared WiFi 3" ให้ทำการเชื่อมต่อ
 2. ใส่รหัสผ่าน หรือกดปุ่ม WPS ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที (สามารถทำได้ทั้ง 2 แบบ)
 3. เมื่อใส่รหัสผ่านถูกต้อง หรือกดปุ่ม WPS เรียบร้อยแล้ว จะเห็นสถานะ Connected นั่นคือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว
 4. สามารถตรวจสอบ IP ของอุปกรณ์ได้ดังนี้
  • คลิกขวาที่ Connection ที่ใช้งาน แล้วกด Status
  • คลิก Details
  • จะพบ IP address
 5. หากต้องการตั้งค่าส่วนอื่นๆ ให้เปิด Browser พิมพ์ 192.168.0.1 จากนั้นใส่รหัสผ่าน : admin

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก