กนอ. และ ทรู 5G ลงนามความร่วมมือในการศึกษาทดสอบเทคโนโลยี 5G

Use case pr : 26 ม.ค. 2021

กนอ. และ ทรู 5G ลงนามความร่วมมือในการศึกษาทดสอบเทคโนโลยี 5G ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมล้ำยุค ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0


การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  โดย นางสาวสมจิณณ์ พิลึก (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ว่าการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาทดสอบเทคโนโลยี 5G กับ กลุ่มทรู โดย นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น  เพื่อร่วมขับเคลื่อนสู่สู่อุตสาหกรรม 4.0 โดย กลุ่มทรู จะนำศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลและอัจฉริยภาพของเครือข่ายอัจฉริยะ ทรู 5G ที่ครบกว่า แรงกว่า ร่วมเติมเต็มวิสัยทัศน์ของ กนอ. ในการเป็นผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ด้วยการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสาร รวมทั้งเครือข่ายทรู 5G ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุด นอกจากนี้ ยังจะร่วมกันศึกษาทดสอบ use case 5G  ทั้งการพัฒนาระบบอัตโนมัติ (Automation) นำ IoT และหุ่นยนต์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพภายในโรงงาน รวมถึงพัฒนาพื้นที่ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Campus) และท่าเรืออุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Port) เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน พร้อมกันนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบนิเวศ 5G โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม  และคนไทยในชุมชนพื้นที่ย่านนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เข้าถึงเทคโนโลยี 5G ได้แพร่หลายยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ทั้งในภาคธุรกิจและวงการอุตสาหกรรม  รวมทั้งตอบสนองการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้พร้อมรองรับการเติบโต และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในระดับโลก โดยมี นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และนายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการสายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา และคณะผู้บริหาร กนอ. ร่วมในพิธีลงนามฯ ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆนี้

RELATED ARTICLES