True

Health

แอพพลิเคชันสำหรับการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์

สามารถ วิดีโอคอลผ่านแอพพลิคชั่นได้เลย สามารถเลือกหมอที่ต้องการปรึกษาได้ มีเรทราคาขึ้นมาชัดเจน

คุณสมบัติเด่น
นัดหมายปรึกษาแพทย์
วิดิโอคอลปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้เลย
ใช้งานง่ายผ่านแอพพลิเคชัน

USE CASE LOCATION

TRUE 5G WORLD TECH X

True corp