True 5G

Smart Vehicle

รถยนต์ไร้คนขับ ที่ทำงานโดยอัตโนมัติด้วย AI

รถยนต์ไร้คนขับ ที่ทำงานโดยอัตโนมัติด้วย AI และสามารถกำหนดเส้นทางการเดินรถบนระบบคราวด์ผ่านเครือข่าย 5G มีความปลอดภัยขั้นสูงด้วย radar และ lidar ที่สามารถตรวจจับสภาพแวดล้อมได้อย่างแม่นยำ สามารถควบคุมสั่งการ และตรวจสอบได้จาก command center ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมนำไปใช้ได้ทั้งภาคการขนส่งและการเฝ้าระวังภัยด้วย platform ที่พร้อมใช้งาน

คุณสมบัติเด่น
การขับเคลื่อนโดยไร้คนขับด้วย AI
กำหนดเส้นทางอัตโนมัติผ่านเคลือข่าย 5G
RaDAR and LiDAR sensor
ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ไม่เกิดมลพิษ

USE CASE LOCATION

Lotus' s Ram-Intra