เหนือกว่า เร็วแรงยิ่งกว่า ครบกว่า

7 ย่านความถี่ มากที่สุดในไทย

5G AVAILABLE NOW