แพ็กเกจ 5G Together+


เปิดเบอร์ใหม่ / ย้ายค่ายเบอร์เดิม /
เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน
รับสิทธิพิเศษสุดคุ้ม มูลค่ามากกว่า 700 บาท/เดือน

สิทธิพิเศษที่จะได้รับ
ของแพ็กเกจ 1,199 ขึ้นไป

วิธีรับสิทธิ์และเงื่อนไข

สิทธิพิเศษที่จะได้รับ
ของแพ็กเกจ 499 - 899

วิธีรับสิทธิ์และเงื่อนไข

สิทธิพิเศษที่จะได้รับ
ของแพ็กเกจ 399

วิธีรับสิทธิ์และเงื่อนไข
วิธีรับสิทธิ์ และเงื่อนไข

สิทธิพิเศษประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

Better+
Better+

5G Together+