แพ็กเกจเสริมที่เลือกคือ

TRAVEL ASIA

ดาต้าโรมมิ่ง 1 GB
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประเภทแพ็กเกจ
แบบรายครั้ง
อายุการใช้งาน
3 วัน
ระยะเวลาการใช้งานแพ็กเกจนับแบบครบ 24 ชั่วโมง หลังจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช้บริการแพ็กเกจ
ราคาแพ็กเกจ
140.19 บาท
รวม
140.19 บาท
กด *118*150# เพื่อซื้อ