Mobile ID

Mobile ID คืออะไร

“ แทนบัตร ” หรือ “ Mobile ID ” ใช้สำหรับการยืนยันตัวบุคคลในการติดต่อขอรับบริการและการทำธุรกรรมในยุคดิจิทัล โดยลูกค้า TrueMove H สามารถใช้เบอร์มือถือของคุณแทนบัตรประชาชนในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน กับหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ มีความ สะดวกสบาย ปลอดภัย และส่งเสริมการใช้ดิจิทัลไอดี ในอนาคต

รายชื่อพันธมิตรที่เข้าร่วม

ขั้นตอนการสมัครใช้ Mobile ID

ขั้นตอนการสมัครใช้ Mobile ID 1
1

ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการ สมัครใช้ Mobile ID ได้ ที่ทรูช็อป ทุกสาขาทั่วประเทศ

ขั้นตอนการสมัครใช้ Mobile ID 2
2

ทำตามขั้นตอนการสมัคร โดยพนักงานทำการเสียบบัตรประชาชน เข้ากับเครื่อง เพื่อยืนยันตัวบุคคล

ขั้นตอนการสมัครใช้ Mobile ID 3
3

ตรวจสอบ SMS เพื่อระบุหมายเลข OTP

ขั้นตอนการสมัครใช้ Mobile ID 4
4

พนักงานสแกนใบหน้าลูกค้า เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบ ใบหน้าในฐานข้อมูล

ขั้นตอนการสมัครใช้ Mobile ID 4
5

รับ SMS เพื่อยืนยันผลการสมัคร

วิธีการใช้งาน Mobile ID

วิธีการใช้งาน Mobile ID 1
1

เปิดแอป ทรูไอดี เข้าหน้า Profile เลือก Mobile ID (TrueID V.3 ขึ้นไป)

วิธีการใช้งาน Mobile ID 2
2

กดเมนูแสดง QR Code

วิธีการใช้งาน Mobile ID 3
3

เมื่อกดเข้ามาแอปพลิเคชัน จะให้ทำการยินยอม ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อยืนยันตัวตนในการ ทำธุรกรรม กด “ตกลง”

วิธีการใช้งาน Mobile ID 4
4

กรอกรหัส OTP แอปพลิเคชันแสดง QR Code สามารถใช้ทำธุรกรรมต่างๆ กับหน่วยงานที่เข้าร่วม