แพ็กเกจเสริม รายเดือน

เลือกแพ็กเสริมที่ต้องการ

เน้นเน็ต
เน็ต 5G|4G
แบบรายครั้ง
30 วัน
129 บาท
แบบรายครั้ง
30 วัน
149 บาท
ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
150 บาท
ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
209 บาท
ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
229 บาท
แบบรายครั้ง
30 วัน
399 บาท
แบบรายครั้ง
30 วัน
606.54 บาท
แบบรายครั้ง
30 วัน
653.27 บาท
แบบรายครั้ง
30 วัน
681.31 บาท
แพ็กเสริม 5G แม็กซ์ สปีด
ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
79 บาท
เน็ต 1GB ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บ. แบบรายครั้ง
30 วัน
79 บาท
ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
99 บาท
เน็ต 2GB ประกันอุบัติเหตุ 200,000 บ. แบบรายครั้ง
30 วัน
99 บาท
แบบรายครั้ง
7 วัน
179 บาท
เน็ต 5GB ประกันอุบัติเหตุ 500,000 บ. ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
199 บาท
เน็ต 5GB ประกันอุบัติเหตุ 500,000 บ. แบบรายครั้ง
30 วัน
199 บาท
10GB ประกันอุบัติเหตุ 200,000 บ.+ คูปองลาซาด้า 50 ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
200 บาท
เน็ต30GB (15Mbps) ประกันคุ้มครอง 100,000 บ. + คูปองลาซาด้า 50 บ ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
300 บาท
เน็ต30GB 15Mbps ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บ.+ คูปองลาซาด้า 50 แบบรายครั้ง
30 วัน
300 บาท
เน็ต50GB (20Mbps) ประกันคุ้มครอง 100,000 บ. + คูปองลาซาด้า 50 บ ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
400 บาท
เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 20Mbps ประกันคุ้มครอง 100,000 บ. + คูปองลาซาด้า 50 บ ต่ออายุอัตโนมัติ
30 วัน
400 บาท
แพ็กเสริม เน็ตเต็มสปีด
เน็ต 28GB แบบรายครั้ง
5 วัน
159 บาท
แบบรายครั้ง
10 วัน
179 บาท