Releases

ทรู พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโทรคมนาคมบนวิถีแห่งความยั่งยืน หนุนรัฐบาลเพิ่มอัตราส่วนแหล่งผลิตพลังงานสีเขียว

22 มกราคม 2567


กรุงเทพฯ 22 มกราคม 2567MIT Industrial Liaison Program (ILP) เปิดเวที “2024 MIT Bangkok Symposium” การประชุมระดับภูมิภาคครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “Technologies & Policies for a Sustainable World” เชิญผู้บริหารระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม นักลงทุน และนักวิจัยระดับโลก ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองในการพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งในโอกาสนี้ นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมพูดคุยในวงเสวนา “Industry – Academia – Government Panel Discussion” พร้อมด้วยดร. ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ทรู ดิจิทัล พาร์ค ร่วมงาน ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนสถานที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ตั้งอยู่ใจกลาง Bangkok CyberTech District ของประเทศไทย

 

 

 

นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น เทคคอมปานีไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ ESG และพร้อมที่จะนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนสังคมและประเทศเพื่อสร้างคุณค่าระยะยาว ชูแนวคิด “การใช้พลังงานสีเขียว” ยกระดับเทียบเท่ามาตรฐานโลก พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเพิ่มอัตราส่วนการผลิตพลังงานสีเขียวให้มากขึ้น อันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ที่จะตอบโจทย์และดึงดูดบริษัทระดับโลก ซึ่งจะทำให้ไทยเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่น่าเข้ามาลงทุน ทั้งนี้ กุญแจสำคัญไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่แหล่งที่มาของพลังงาน แต่หมายถึงระบบ smart grid และระบบองค์รวมที่ต้องคำนึงถึงในทุกกระบวนการแบบครบวงจรทั้งหมด ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัล และการเชื่อมต่อจะมีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เช่น การเชื่อมต่อระบบตัวตรวจวัดสัญญาณ IoT ที่สามารถวัดการประหยัดพลังงาน และการดูดซับคาร์บอนส่งผ่านระบบโครงข่ายโทรคมนาคมเข้ามาประมวลผล เพราะเรื่องข้อมูลและตัวชี้วัดเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความร่วมมือที่แท้จริงให้เกิดขึ้นเพื่อโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน”

 

 

ดร. ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ทรู ดิจิทัล พาร์ค ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนสถานที่การจัดงาน “2024 MIT Bangkok Symposium” กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค ได้มีโอกาสต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมสำคัญในครั้งนี้  ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้ประเด็นสำคัญต่างๆ ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเชิงลึก และขอขอบคุณ MIT ที่ให้เกียรติได้ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้มากมาย ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงไดนามิกที่ก้าวข้ามพรมแดน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวที 2024 MIT Bangkok Symposium นี้ จะสร้างแรงบันดาลใจและเกิดความร่วมมือเพื่อสร้างอนาคตและโลกยั่งยืนต่อไป”