Releases

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งสำคัญและไม่มีสูตรเฉพาะ เราต้องใช้ “หัวใจ” ถึงจะสำเร็จ

18 สิงหาคม 2566


ในโลกยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญและส่งผลให้ทุกภาคส่วน รวมถึงภาคเอกชน ต้องปรับตัวให้ทันกับทุกการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนึ่งในกุญแจหลักที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ก็คือเรื่องของ “คน” ดังที่นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ด้าน HR ของเทเลคอม-เทคคอมปานี ในงาน Techsauce Global Summit 2023 งานประชุมด้านเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

สถานที่ทำงานแห่งอนาคต ต้องสร้าง วามสุข – อมมิวนิตี้ – วามคิดสร้างสรรค์

คุณศรินทร์รา ฉายภาพให้เห็นว่า Future Workplace ขององค์กร ต้องเป็นสถานที่ๆ พนักงานทำงานแล้วมีความสุข โดยเฉพาะองค์กรที่เต็มไปด้วยคน Millennials ทำอย่างไรให้คนกลุ่มนี้ มีบทบาทสำคัญที่จะสร้างคุณค่าและประสบความสำเร็จ ทำงานอยู่ในองค์กรอย่างมีความสุขและยั่งยืน ขณะเดียวกัน เราต้องสร้างคอมมิวนิตี้ ให้ทุกคน connected และรู้สึกมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งของสังคม นั่นหมายถึงพนักงาน สามารถทำงานได้จากทุกที่ แต่ก็ยังสามารถเชื่อมต่อ พูดคุยกันและกันได้ผ่านแพลตฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพ และอีกอย่างที่มองข้ามไม่ได้ โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งความร่วมมือและความคิดสร้างสรรค์ เราต้องสร้างให้เวิร์คเพลส เป็นเวทีที่ส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงศักยภาพ บนพื้นฐานการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นนวัตกรรม คิดค้นสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา”

 

ผู้นำแห่งอนาคต ต้องพร้อมรอบด้านตลอดเวลา – เส้นทางอาชีพลิขิตเอง –  เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

เมื่อมีสถานที่ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานแล้ว ในส่วนของ “คน” เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานคนนั้น พร้อมที่จะเป็นผู้นำองค์กร คุณศรินทร์รา กล่าวว่า “สิ่งที่ดีที่สุด คือการค้นหาคนเก่งที่ซ่อนอยู่ภายในองค์กร พร้อมเผชิญความท้าทายใหม่ๆ และสนับสนุนให้คนเหล่านี้ได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและประสบความสำเร็จให้ได้ คนที่จะเป็นผู้นำแห่งอนาคตได้นั้น ต้องเตรียมพร้อมตัวเองให้รอบด้านอยู่เสมอ เรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง เสริมทักษะต่างๆ ทั้งการเป็นผู้นำ การบริหารคน Power Skill, Critical Thinking ทักษะการแก้ไขปัญหา นำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ รวมถึงความสามารถในการสื่อสารที่ไม่ใช่เพียงแค่สื่อสาร แต่คือ Story-Telling และอย่าลืมที่จะเรียนรู้ที่จะสร้างงานใหม่ Reinvention, Reskill, Upskill อยู่ตลอดเวลา เพื่อก้าวไปข้างหน้า ซึ่งบริษัทสร้างโอกาส สนับสนุนการเรียนรู้และการเติบโตของพนักงาน แต่พนักงานต้องวางแผนเอง และยิ่งไปกว่านั้น ต้องเรียนรู้ปรับตัวให้เข้ากับเส้นทางที่เลือกเดินเองได้อย่างมีความสุข”

 

คุณศรินทร์รา กล่าวต่อว่า “องค์กรสามารถช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้นำแห่งอนาคตได้ด้วยกระบวนการ “Reverse Mentor” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่าง Mentor หัวหน้าทีม กับMentee พนักงานในทีม ซึ่งจะทำให้ Mentor ได้รู้สิ่งที่น่าสนใจมากขึ้นจากที่ไม่เคยรู้มาก่อน ขณะเดียวกัน Mentor ก็มีหน้าที่ส่งเสริมให้ Mentee เติบโตด้วย ควบคู่กับการสร้างระบบนิเวศการทำงานที่ไม่ใช่ไซโลแบบแบ่งแยกงานตัวเองชัดเจน และที่สำคัญกระบวนการ Mentorship นี้ ต้องสนุก ทุกคนมีความสุข และทุกครั้งต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่พนักงานต้องการให้เกิดขึ้นและประสบความสำเร็จในที่สุด ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การถาม-ตอบ หมด 1 ชั่วโมง การสนทนาก็จบไป”

 

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง พร้อมทรานสฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัล

“สังคมการทำงานเปรียบเสมือนคอมมิวนิตี้หนึ่งที่ทุกคนสามารถแชร์แรงบันดาลใจ เชื่อมโยงกันใกล้ชิดขึ้น ที่ทรู คอร์ปอเรชั่น เรามุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ปลูกฝังให้พนักงานยึดมั่นในคุณค่าเดียวกัน นั่นก็คือ 4C ได้แก่ COMPASSION – คิดถึงผู้อื่นและส่วนรวมเสมือนเป็นตนเอง CREDIBILITY – ความเชื่อใจที่สร้างจากความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะสร้างผลลัพธ์ให้ประสบความสำเร็จ CO-CREATION – ร่วมแรงร่วมใจภายในเป็นหนึ่ง ประสานพลังและความร่วมมือกับพันธมิตร และ COURAGE – กล้าคิด กล้าลงมือทำสิ่งใหม่ๆ”

 

“ล่าสุด ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ผ่านการควบรวมทรู-ดีแทคมาแล้ว 6 เดือน ซึ่งต้องยอมรับว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดและเราให้ความสำคัญมากที่สุด คือเรื่องของ “Culture – วัฒนธรรมองค์กร” ที่พบว่าทรู-ดีแทค มีทั้งความเหมือนและความต่าง แต่สำคัญคือจะทำอย่างไรให้สามารถรักษาความเหมือนที่เป็นเลิศอยู่แล้วให้คงอยู่ต่อไป และจัดการกับความแตกต่างเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ ซึ่งหลังจากทำ Organization Health Index ของพนักงาน และการทำเวิร์คช้อปของผู้บริหารระดับสูง ก็ได้คำตอบที่ตรงกัน คือ

  1. เราต้องเป็น ONE TEAM
  2. เราต้องสร้างวัฒนธรรมที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างผลประกอบการ
  3. เราต้องให้ความสำคัญโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

 

โดยเราได้มีการขับเคลื่อน initiatives และโครงการต่างๆ มากมายในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่

  • ผู้นำต้องเปรียบเสมือนโค้ช ที่คอยให้คำแนะนำ ส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
  • การสื่อสารภายใน ด้วยทุกการเปลี่ยนแปลงคือการสื่อสารที่จะทำให้พนักงานได้รู้ว่าบริษัทกำลังทำอะไรอยู่ บนพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร 4C และการแบ่งปันบอกเล่าเรื่องราวแรงบันดาลใจ
  • Hackathon การแข่งกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ให้พนักงานที่สนใจในเรื่องเดียวกัน มาคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจในรูปแบบสตาร์ทอัพ
  • การให้ผู้บริหารลงพื้นที่ เป็นกำลังใจแก่เพื่อนพนักงาน โดยเฉพาะกลุ่ม Front Line เพื่อให้คนเหล่านี้ได้ส่งคุณค่า 4C ต่อไปถึงยังลูกค้า
  • การสร้าง “Culture Igniter” ซึ่งเป็นตัวแทนจากแต่ละหน่วยงาน ทำหน้าที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรไปยังเพื่อนพนักงาน รวบรวมข้อคิดเห็น และคำแนะนำจากเพื่อนพนักงานเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป

 

ทั้งนี้ เราต้องสร้างการรับรู้ให้กับพนักงานได้ทุกที่ ทำให้ทุกคนสนุกไปด้วยกัน และจะต้องวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างเช่น มีการสำรวจ Pulse Survey ทุกๆ 3 เดือน หรือแม้แต่การส่งสติกเกอร์แบบ Thumb Ups ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลภายในองค์กร TrueConnect สะสมเป็นคะแนนเพื่อแลกเป็นรีวอร์ดและหรือวันลา

 

“การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งสำคัญและไม่มีสูตรเฉพาะ เราต้องใช้ “หัวใจ” ถึงจะสำเร็จ” คุณศรินทร์รา กล่าวสรุป

 

 


Related Content