Blog

‘True Click Life’ นวัตกรรมการศึกษายุคดิจิทัล เน้นการเรียนการสอนสนุก ไปพร้อมกับการยกระดับมาตรฐานโรงเรียนไทย

01 กันยายน 2566


ปัจจุบันนี้ ‘การเรียน’ กลายเป็นเรื่องสนุก สำหรับนักเรียนสมัยใหม่ที่เติบโตในยุคดิจิทัล โลกการศึกษานั้นกว้างใหญ่และน่าค้นหา เพราะมีทั้งเทคโนโลยี หลักสูตรใหม่ ๆ และเครื่องมือมากมายที่เข้ามาช่วยเสริมให้ได้เรียนในสิ่งที่ถนัด อีกทั้งยังมีทักษะใหม่ๆ ให้เรียนรู้เพิ่มขึ้นทุกวัน เรียกได้ว่าการเรียนรู้ของนักเรียนยุคนี้ไม่เคยหยุดนิ่ง สามารถขวนขวายในสิ่งที่สนใจได้อย่างไม่สิ้นสุด

 

เมื่อยุคดิจิทัลพาให้นักเรียนปรับตัวเร็วแบบนี้ การศึกษาในหลายประเทศก็ต้องเร่งปรับตัวตามไปด้วย เพื่อให้ตอบโจทย์การเรียนยุคใหม่ ที่ประเทศแคนาดาซึ่งได้ชื่อว่ามีการศึกษาดีอันดับต้นๆ ของโลก โรงเรียนได้หันมาใช้แนวคิดแบบ Student-Centered Learning ให้เด็กเลือกเรียนสิ่งที่สนใจด้วยวิธีการที่เหมาะกับแต่ละคน ในฝั่งประเทศใกล้เคียงอย่างสหรัฐอเมริกา เกือบทุกโรงเรียนปรับตัวนำแพลตฟอร์มออนไลน์มาใช้ ให้นักเรียนสื่อสารกับครูและเข้าถึงสื่อการเรียนได้ทุกเมื่อ ส่วนในฝั่งยุโรป ประเทศใน EU ได้บรรจุเนื้อหาดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ไว้ในหลักสูตรอย่างเป็นทางการ ทำให้ทักษะดิจิทัลของนักเรียนสูงขึ้นตามไปด้วย

 

เห็นได้ชัดว่า เทคโนโลยีคือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับการศึกษาได้จริง ยิ่งผนวกกับแนวคิดสมัยใหม่ในการออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัย หลายประเทศจึงประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้เหล่านักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแน่นอนว่าในประเทศไทยก็เช่นกัน เทคโนโลยีและแนวคิดการเรียนสมัยใหม่กำลังพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง หลายภาคส่วนเข้ามาร่วมกันพัฒนาการศึกษา ทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงกลุ่มทรู ผู้เป็นบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีด้วย

 

True Click Life นวัตกรรมเพื่อนักเรียนไทยในยุคดิจิทัล

 

สำหรับในประเทศไทย มีสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการศึกษาหลายแห่งที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างโซลูชันให้กับโรงเรียน เพราะมองว่าการศึกษาไทยยังมีศักยภาพและพื้นที่ให้เข้าไปพัฒนาอยู่ เช่นเดียวกับกลุ่มทรู ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทยกับโครงการ True Click Life ซึ่งเป็นบริการนวัตกรรมเพื่อการศึกษาแบบครบวงจร ดูแลโรงเรียนเอกชนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงจบมัธยมศึกษา โดยนำเทรนด์การศึกษาโลกมาปรับเข้ากับบริบทไทย พร้อมเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้สร้างสรรค์การเรียนการสอนยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด Creative Learning Innovation และ Child-Centered Learning เพื่อให้นักเรียนเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

True Click Life

หลักสูตรยุคใหม่ ต้องเน้นเข้าใจและใช้ได้จริง

 

แนวทางการศึกษาในยุคนี้ไม่ได้เน้นการเรียนแบบท่องจำหรือเน้นปริมาณอีกต่อไป ผู้ปกครองและนักเรียนส่วนใหญ่คาดหวังหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความสนใจของนักเรียนได้ตรงจุด และคัดเฉพาะทักษะที่มีประโยชน์ใช้ได้จริง เช่น ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะดิจิทัล หรือทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังต้องการส่งเสริมความถนัดเฉพาะตัวของนักเรียนแต่ละคน ที่สำคัญต้องเรียนด้วยความความเข้าใจ ลงมือทำจริงมากกว่าแค่ท่องจำด้วย

 

ทรูจึงได้พัฒนานวัตกรรมหลักสูตรและการสอน (Innovative Curriculum) โดยหลักสูตรมีรูปแบบการเรียนรู้ที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered Learning) ซึ่งจะทำให้เด็กแต่ละคนพัฒนาความถนัดของตัวเองได้ดีขึ้น วิธีการเรียนเน้นลงมือทำ คิดวิเคราะห์ และเปิดกว้างกับความคิดสร้างสรรค์ ทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้สนุกและมีประสิทธิภาพจริง พัฒนาทั้ง IQ และ EQ ไปพร้อมกัน

 

ในหลักสูตร นักเรียนยังได้เรียนรู้ทักษะที่มีประโยชน์กับอาชีพในอนาคต ครอบคลุมความสนใจหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน วิชาโรโบติกส์ หรือวิชาดนตรี ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาจากหลักสูตรเดิม เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษที่แต่เดิมมักจะเน้นท่องจำ แต่เด็กนำไปใช้จริงไม่ได้ และไม่ค่อยได้ฝึกพูดในชีวิตประจำวัน หลักสูตรภาษาอังกฤษจากทรู (English Genius Program) ก็ได้เข้ามาเป็นโซลูชัน โดยออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ไปพร้อมกัน เน้นความเข้าใจและฝึกใช้จริง ทำให้เด็กสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้คล่องแคล่ว อีกทั้งยังนำสื่อการสอนหลากหลายเข้ามาใช้เพื่อให้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทรูคลิกไลฟ์

 

สื่อการสอนที่ดีไม่ได้มีแค่หนังสือเรียน

 

จะสนุกแค่ไหน ถ้าได้เรียนจากแอนิเมชันแสนตื่นเต้น หรือสารคดีสุดตระการตา ที่สำคัญคือมัลติมีเดียเหล่านี้ มีมากกว่าความสนุก เพราะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนได้ด้วย! มีงานวิจัยหลายชิ้นพบว่า การเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียที่สร้างสรรค์มีประสิทธิภาพสูงกว่าการเรียนในตำราแบบเดิม โดยเฉพาะกับเด็กเล็ก ๆ ในวัยอนุบาลหรือประถม ด้วยเหตุผลนี้เอง โรงเรียนชั้นนำทั่วโลกจึงเอามัลติมีเดียเข้ามาใช้ในการสอน ไม่ว่าจะเป็นภาพ วิดีโอ แอนิเมชัน สารคดี หรือแม้แต่เกมประเภทต่าง ๆ

 

โรงเรียนเอกชนในไทยจำนวนมากก็ใช้เทคนิคนี้เช่นกัน โดยนำเอานวัตกรรมสื่อมัลติมีเดียจากทรู (Innovative Multimedia) มาใช้ ทำให้มีสื่อสร้างสรรค์มากมายเป็นส่วนหนึ่งของการสอน ส่งเสริมให้เด็กเรียนอย่างสนุกและมีความคิดสร้างสรรค์ และทรูยังผลิตสื่อใหม่ ๆ ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเรียนในระยะยาวไม่จำเจ

 

ทรูยังช่วยให้ครูใช้สื่อสอนได้สนุกยิ่งขึ้นด้วยโปรแกรม G-BOOK ซึ่งรวบรวมสื่อมัลติมีเดียเอาไว้ และยังมาพร้อมเครื่องมือการสอนต่าง ๆ เช่น เครื่องมือปากกา ไฮไลต์ ยางลบ ซูม และจับเวลา ทำให้ครูสามารถปรับแต่งการสอนและเลือกใช้สื่อได้หลากหลายวิธี

 

ทรูคลิกไลฟ์

 

การบริหารคือรากฐานของโรงเรียนคุณภาพ

 

ถ้าอยากให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ ต้องเริ่มพัฒนาการบริหารเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะการบริหารจัดการครู เพราะในปัจจุบัน ครูจำนวนมากยังขาดระบบและเครื่องมือที่ดี ทำให้มีงานล้นมือจนสอนได้ไม่เต็มที่ โซลูชันจากทรูจึงเข้าไปช่วยทั้งครูและบุคลากรต่าง ๆ ในโรงเรียนให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ทั้งลดภาระพร้อมพาให้ครูได้พัฒนาตัวเองไปพร้อมนักเรียนด้วย

 

ในวันนี้ ครูสามารถดูแลนักเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้นกับนวัตกรรมระบบการบริหารจัดการการศึกษา (Innovative Education Management) ซึ่งวิเคราะห์ประเมินข้อมูลในโรงเรียนได้ตรงจุด มีโปรแกรมที่ช่วยให้ครูติดตามพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน พร้อมประเมินผลการเรียนได้แม่นยำ ทั้งนี้ผู้บริหารเองยังสามารถใช้ระบบนี้ในการศึกษาภาพรวมของโรงเรียนในทุกมิติเพื่อช่วยในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

และแน่นอนว่าหน้าที่ของครูไม่ได้มีแค่การสอนเท่านั้น แต่ครูยังต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก ๆ ทรูจึงนำครูพัฒนาทักษะผ่านนวัตกรรมการพัฒนาสู่มืออาชีพ (Innovative Professional Development) มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูอยู่เสมอ ช่วยเสริมทักษะและอัปเดทความรู้ใหม่ ๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น ยังติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อช่วยครูแก้ปัญหาเกี่ยวกับสอนอีกด้วย

 

ทรูคลิกไลฟ์

 

โลกยุคดิจิทัล บ้านและโรงเรียนต้องเชื่อมถึงกัน

 

ในปัจจุบันเราได้เห็นความสำคัญของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้คนสื่อสารกันได้ง่ายแม้ไม่ได้เจอหน้า และการสื่อสารนี่เอง คือกุญแจสำคัญที่ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แถมแพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นคลังความรู้ที่รวบรวมเนื้อหาการเรียนเอาไว้ด้วย ในหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือนิวซีแลนด์ โรงเรียนได้นำแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้งครูและนักเรียน

 

สำหรับโรงเรียนเอกชนหลายแห่งในไทย มีการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์จากทรู ซึ่งเป็นนวัตกรรมสังคมแห่งการเรียนรู้ (Innovative Learning Community) ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดช่องว่างระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครองสามารถสื่อสารกันได้ง่าย ๆ เมื่อเกิดคำถามหรือมีปัญหาด้านการเรียนก็สามารถปรึกษากันได้ทันที พร้อมอำนวยความสะดวกให้ทุกคนเข้าถึงสื่อการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยส่งเสริมให้ทุกคนพัฒนาไปพร้อม ๆ กันและยังกระตุ้นความกระตือรือร้นให้กับนักเรียนได้

 

อนาคตการศึกษาไทย ทุกคนต้องก้าวไปพร้อมกัน

 

ถึงแม้จะคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการศึกษาที่ประสบความสำเร็จมามากมาย แต่ True Click Life ยังไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ ในโครงการยังมีโปรแกรมต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมนักเรียนไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น โปรแกรมติวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ จัดงานสัมมนาเพื่อการศึกษา หรือโปรแกรมส่งเสริมให้นักเรียนไทยไปแข่งขันระดับโลก นอกจากนี้ในอนาคต True Click Life ยังมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้การศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

True Click Life มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการศึกษาไทยในทุกภาคส่วน ไม่ใช่แค่ตัวนักเรียนเท่านั้น แต่ยังต้องการส่งเสริมทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา ระบบโรงเรียน ไปจนถึงการบริหารจัดการต่าง ๆ และยังมีเป้าหมายใหญ่ที่จะเข้าไปเป็นโซลูชันให้กับโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ เพื่อนำให้การศึกษาไทยก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน เพราะกลุ่มทรูเชื่อว่าเด็กนักเรียนในวันนี้ จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ขับเคลื่อนประเทศในวันข้างหน้า การศึกษาจึงเป็นพื้นฐานของประเทศที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ

 

อ้างอิง

 


Related Content
View All