main banner

ทีมบริการ
และลูกค้าสัมพันธ์คุณคือ...ก้าวแรกของความประทับใจ

ทรูพร้อมเปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสกับหน้าที่อันท้าทาย
ในบทบาทของผู้ดูแล
ที่คอยเคียงข้างลูกค้าทุกคน

ซึ่งในทุกๆ วัน เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์
และปรับปรุงคุณภาพบริการ
เพื่อเติมเต็มชีวิตที่ดีกว่า

ให้แก่ลูกค้าของเราอยู่เสมอ และด้วยจำนวนศูนย์บริการ
ที่กำลังเติบโต
กว่า 400 สาขาทั่วประเทศ

เราจึงมองหาคนที่มีความมุ่งมั่น อดทน และมีทัศนคติ

ในเชิงบวก เพื่อออกเดินทางสู่ความสำเร็จไปกับเรา

ค้นหาทีมที่คุณสนใจ