ซิมโรมมิ่งท่องเที่ยวต่างประเทศ

เลือกได้ตามใจทั้งแบบ SIM Card ส่งฟรีถึงบ้าน หรือ eSIM ที่ดาวน์โหลดติดตั้งในเครื่องได้ทันที

GO Travel eSIM

ซิมดิจิทัล พร้อมเที่ยวเมืองนอก
ไม่ต้องเสียบซิม
ซื้อออนไลน์ใช้งานได้ทันที
มั่นใจ! 5G เน็ตแรงบนเครือข่ายต่างประเทศอันดับ 1

เที่ยวเอเชีย และออสเตรเลีย

Non-stop data

6GB

10วัน

399บาท

ประเทศที่รองรับ

เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, จอร์เจีย, สิงคโปร์, มาเลเซีย

ดูประเทศทั้งหมด

เที่ยวทุกทวีปทั่วโลก

Non-stop data

6GB

15วัน

899บาท

ประเทศที่รองรับ

สหรัฐอเมริกา, สวิสเซอร์แลนด์, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย

ดูประเทศทั้งหมด

เที่ยวทุกทวีปทั่วโลก

Non-stop data

15GB

30วัน

1,599บาท

ประเทศที่รองรับ

สหรัฐอเมริกา, สวิสเซอร์แลนด์, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย

ดูประเทศทั้งหมด

เที่ยวญี่ปุ่น

Non-stop data

6GB

10วัน

399บาท

ประเทศที่รองรับ

ญี่ปุ่น

เที่ยวจีน

Non-stop data

6GB

10วัน

399บาท

ประเทศที่รองรับ

จีน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ไต้หวัน

เที่ยวเกาหลีใต้

Non-stop data

6GB

10วัน

399บาท

ประเทศที่รองรับ

เกาหลีใต้

เที่ยวสิงคโปร์

Non-stop data

10GB

10วัน

399บาท

ประเทศที่รองรับ

สิงคโปร์

ซิมท่องเที่ยว สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน (GO Travel SIM)
 1. รายการส่งเสริมการขาย “ซิมท่องเที่ยว สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน (GO Travel SIM)” นี้ สำหรับผู้ใช้บริการทรูมูฟ เอช ของบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) แบบชำระค่าบริการล่วงหน้า (“เติมเงิน”) ในนามบุคคลธรรมดา ซึ่งเปิดใช้บริการทางไกลระหว่างประเทศตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2567 ถึงวันที่..31 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ
 2. รายละเอียดบริการมีดังนี้
  GO Travel Sim
  ASIA AUSTRALIA
  GO Travel Sim
  Worldwide
  GO Travel Sim
  Worldwide
  จำนวนอินเตอร์เน็ต
  ที่ใช้งานต่างประเทศ
  6 GB
  6 GB
  15 GB
  เมื่อใช้งานครบตามจำนวนการใช้งานของแพ็กเกจ ความเร็วจะลดลงมาที่ 128 KBPS
  จำนวนวันใช้งาน
  10 วัน
  15 วัน
  30 วัน
  ราคา
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  399 บาท
  899 บาท
  1,599 บาท
  บริการโรมมิ่ง
  เปิดใช้งานอัตโนมัติ
  เปิดการใช้งาน
  เริ่มนับการใช้งานดาต้าโรมมิ่ง ตั้งแต่ KB ณ ขณะใช้งานในต่างประเทศ
  จำนวนอินเตอร์เน็ต
  ที่ใช้ในประเทศไทย
  รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยฟรี 2GB ภายใน 30วัน นับตั้งแต่เวลาเปิดใช้ซิมครั้งแรกในประเทศไทยก่อนเดินทาง
 3. รายชื่อเครือข่ายของผู้ให้บริการในประเทศที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถตรวจสอบได้จากตารางรายชื่อประเทศ และเครือข่ายที่เข้าร่วมได้จาก แพ็กเกจออนไลน์ Non-Stop
 4. ตรวจสอบประเทศสำหรับบริการ GO Travel SIM ASIA AUSTRALIA & GO Travel SIM Worldwide ที่เว็ปไซต์ https://www.true.th/ir/gotravelsim
 5. Fair Usage Policy: บริษัทฯ มีสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของบริษัทฯ
 6. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการใช้งานโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศบนเครือข่ายอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุในตารางข้างต้น ระบบจะไม่สามารถใช้งานได้
 7. ผู้ใช้บริการต้องทำการลงทะเบียนตามที่ กสทช. กำหนดก่อนใช้บริการ โดยจะสามารถใช้บริการได้เมื่อได้รับข้อความสั้น (“SMS”) ยืนยันการสมัครบริการสำเร็จเท่านั้น ทั้งนี้ ระบบจะเริ่มคิดค่าบริการทันทีและจะสิ้นสุดบริการลงเมื่อครบระยะเวลาการใช้งานตามที่ระบุใน SMS หรือมีการใช้บริการครบตามจำนวนที่ระบุในประเภทของซิม (แล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจะครบก่อน)
 8. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมถึงบริการโทรออก รับสาย และ การส่งข้อความ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการยังคงสามารถใช้บริการโทรออก รับสาย ได้ตามปกติ โดยจะได้รับการเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราค่าบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ ตามอัตราทั่วไปของแต่ละประเทศและเครือข่ายที่ใช้งาน
 9. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้งานร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ จนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายตามเงื่อนไข
 10. การนับระยะเวลาการใช้บริการจะเริ่มจากการเชื่อมต่อครั้งแรก โดยจะนับครบรอบ 24 ชั่วโมงตามการใช้งานจริง
 11. ผู้ใช้บริการต้องใช้งานตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายใน 60 วันนับจากลงทะเบียนเปิดใช้บริการพร้อมทั้งมีการเสียบซิมเพื่อใช้งาน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะไม่สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อีก แต่ยังคงสมัครใช้บริการรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มีจำหน่ายอยู่ในขณะนั้นได้ตามปกติ ทั้งนี้ หากเลขหมายไม่มีการเติมเงินหรือไม่มีการใช้งานต่อเนื่องเกิน 180 วัน บริษัทฯ มีสิทธิระงับการให้บริการในทันที
 12. ตรวจสอบรายละเอียดการใช้บริการทางไกลระหว่างประเทศ กด *116*1#โทรออก (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 13. การใช้งานใน GO Travel Sim นี้ ไม่ครอบคลุมการใช้งานบนเรือในทะเล หรือ เครื่องบิน หรือการใช้งานในเครือข่ายที่เป็นระบบดาวเทียม (Satellite)
 14. ความเร็วของการใช้บริการ 4G|3G|EDGE|GPRS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในต่างประเทศ
 15. สิทธิใดๆ ตามที่ระบุไว้สำหรับแพ็กเกจนี้ไม่สามารถแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 16. หากผู้ใช้บริการกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
  1. การกระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา โดย“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”ของสัญญาฉบับนี้ ผู้ใช้บริการจะต้อง
   • ใช้บริการตามแพ็กเกจเพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
   • ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใดๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
   • ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญามิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ
   • กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าลูกค้าทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
 17. บริษัทฯ มีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทฯ
 18. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
 19. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ True Move H Care โทร 1242 หรือ ทาง Web site https://true.th

ใช้ GO Travel SIM แล้วชีวิตดีอย่างไร

ฟรี! เน็ต 2GB (30 วัน)
สำหรับไว้เล่นเน็ตในไทย

เล่น LINE, Facebook และ YouTube
ได้ทุกที่ แม้อยู่ในจีนและรัสเซีย

พร้อมช่วยเหลือคุณ
ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร +66 99 998 1242
ขณะอยู่ต่างประเทศ (ฟรี)

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย

Gotravelsim_wholesale@truecorp.co.th

แพ็กเกจเสริม GO Travel SIM

ไม่ต้องกลัวเน็ตหมดหรือวันใช้งานไม่พอระหว่างทริป เติมเน็ต เติมวัน ได้ตามใจคุณ

หมายเหตุ : ราคายังไม่รวม VAT

สำหรับทวีปเอเชียและออสเตรเลีย

สำหรับทุกทวีปทั่วโลก

เที่ยวทั่วโลกได้สุดกว่า เลือก GO Travel SIM มั่นใจ! 5G เน็ตแรงบนเครือข่ายต่างประเทศอันดับ 1

เที่ยวเอเชีย และออสเตรเลีย

Non-stop data

6GB

10วัน

399บาท

ประเทศที่รองรับ

เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, จอร์เจีย, สิงคโปร์, มาเลเซีย

ดูประเทศทั้งหมด

เที่ยวทุกทวีปทั่วโลก

Non-stop data

6GB

15วัน

899บาท

ประเทศที่รองรับ

สหรัฐอเมริกา, สวิสเซอร์แลนด์, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย

ดูประเทศทั้งหมด

เที่ยวทุกทวีปทั่วโลก

Non-stop data

15GB

30วัน

1,599บาท

ประเทศที่รองรับ

สหรัฐอเมริกา, สวิสเซอร์แลนด์, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย

ดูประเทศทั้งหมด

เที่ยวญี่ปุ่น

Non-stop data

6GB

10วัน

399บาท

ประเทศที่รองรับ

ญี่ปุ่น

เที่ยวจีน

Non-stop data

6GB

10วัน

399บาท

ประเทศที่รองรับ

จีน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ไต้หวัน

เที่ยวเกาหลีใต้

Non-stop data

6GB

10วัน

399บาท

ประเทศที่รองรับ

เกาหลีใต้

เที่ยวสิงคโปร์

Non-stop data

10GB

10วัน

399บาท

ประเทศที่รองรับ

สิงคโปร์

ซิมท่องเที่ยว สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน (GO Travel Sim)
 1. รายการส่งเสริมการขาย “ซิมท่องเที่ยว สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน (GO Travel SIM)” นี้ สำหรับผู้ใช้บริการทรูมูฟ เอช ของบริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) แบบชำระค่าบริการล่วงหน้า (“เติมเงิน”) ในนามบุคคลธรรมดา ซึ่งเปิดใช้บริการทางไกลระหว่างประเทศตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2567 ถึงวันที่..31 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ
 2. รายละเอียดบริการมีดังนี้
  GO Travel Sim
  ASIA AUSTRALIA
  GO Travel Sim
  Worldwide
  GO Travel Sim
  Worldwide
  จำนวนอินเตอร์เน็ต
  ที่ใช้งานต่างประเทศ
  6 GB
  6 GB
  15 GB
  เมื่อใช้งานครบตามจำนวนการใช้งานของแพ็กเกจ ความเร็วจะลดลงมาที่ 128 KBPS
  จำนวนวันใช้งาน
  10 วัน
  15 วัน
  30 วัน
  ราคา
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  399 บาท
  899 บาท
  1,599 บาท
  บริการโรมมิ่ง
  เปิดใช้งานอัตโนมัติ
  เปิดการใช้งาน
  เริ่มนับการใช้งานดาต้าโรมมิ่ง ตั้งแต่ KB ณ ขณะใช้งานในต่างประเทศ
  จำนวนอินเตอร์เน็ต
  ที่ใช้ในประเทศไทย
  รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยฟรี 2GB ภายใน 30วัน นับตั้งแต่เวลาเปิดใช้ซิมครั้งแรกในประเทศไทยก่อนเดินทาง
 3. รายชื่อเครือข่ายของผู้ให้บริการในประเทศที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถตรวจสอบได้จากตารางรายชื่อประเทศ และเครือข่ายที่เข้าร่วมได้จาก แพ็กเกจออนไลน์ Non-Stop
 4. ตรวจสอบประเทศสำหรับบริการ GO Travel SIM ASIA AUSTRALIA & GO Travel SIM Worldwide ที่เว็ปไซต์ https://www.true.th/ir/gotravelsim
 5. Fair Usage Policy: บริษัทฯ มีสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของบริษัทฯ
 6. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการใช้งานโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศบนเครือข่ายอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุในตารางข้างต้น ระบบจะไม่สามารถใช้งานได้
 7. ผู้ใช้บริการต้องทำการลงทะเบียนตามที่ กสทช. กำหนดก่อนใช้บริการ โดยจะสามารถใช้บริการได้เมื่อได้รับข้อความสั้น (“SMS”) ยืนยันการสมัครบริการสำเร็จเท่านั้น ทั้งนี้ ระบบจะเริ่มคิดค่าบริการทันทีและจะสิ้นสุดบริการลงเมื่อครบระยะเวลาการใช้งานตามที่ระบุใน SMS หรือมีการใช้บริการครบตามจำนวนที่ระบุในประเภทของซิม (แล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจะครบก่อน)
 8. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมถึงบริการโทรออก รับสาย และ การส่งข้อความ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการยังคงสามารถใช้บริการโทรออก รับสาย ได้ตามปกติ โดยจะได้รับการเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราค่าบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ ตามอัตราทั่วไปของแต่ละประเทศและเครือข่ายที่ใช้งาน
 9. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้งานร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ จนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายตามเงื่อนไข
 10. การนับระยะเวลาการใช้บริการจะเริ่มจากการเชื่อมต่อครั้งแรก โดยจะนับครบรอบ 24 ชั่วโมงตามการใช้งานจริง
 11. ผู้ใช้บริการต้องใช้งานตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายใน 60 วันนับจากลงทะเบียนเปิดใช้บริการพร้อมทั้งมีการเสียบซิมเพื่อใช้งาน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะไม่สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อีก แต่ยังคงสมัครใช้บริการรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มีจำหน่ายอยู่ในขณะนั้นได้ตามปกติ ทั้งนี้ หากเลขหมายไม่มีการเติมเงินหรือไม่มีการใช้งานต่อเนื่องเกิน 180 วัน บริษัทฯ มีสิทธิระงับการให้บริการในทันที
 12. ตรวจสอบรายละเอียดการใช้บริการทางไกลระหว่างประเทศ กด *116*1#โทรออก (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 13. การใช้งานใน GO Travel Sim นี้ ไม่ครอบคลุมการใช้งานบนเรือในทะเล หรือ เครื่องบิน หรือการใช้งานในเครือข่ายที่เป็นระบบดาวเทียม (Satellite)
 14. ความเร็วของการใช้บริการ 4G|3G|EDGE|GPRS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในต่างประเทศ
 15. สิทธิใดๆ ตามที่ระบุไว้สำหรับแพ็กเกจนี้ไม่สามารถแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 16. หากผู้ใช้บริการกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
  1. การกระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา โดย“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”ของสัญญาฉบับนี้ ผู้ใช้บริการจะต้อง
   • ใช้บริการตามแพ็กเกจเพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
   • ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใดๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
   • ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญามิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ
   • กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าลูกค้าทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
 17. บริษัทฯ มีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทฯ
 18. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
 19. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ True Move H Care โทร 1242 หรือ ทาง Web site https://true.th

ใช้ TRAVEL SIM แล้วชีวิตดีอย่างไร

ฟรี! เน็ต 2GB (30 วัน)
สำหรับไว้เล่นเน็ตในไทย

เล่น LINE, Facebook และ YouTube
ได้ทุกที่ แม้อยู่ในจีนและรัสเซีย

พร้อมช่วยเหลือคุณ
ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร +66 99 998 1242
ขณะอยู่ต่างประเทศ (ฟรี)

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย

Gotravelsim_wholesale@truecorp.co.th

แพ็กเกจเสริม TRAVEL SIM

ไม่ต้องกลัวเน็ตหมดหรือวันใช้งานไม่พอระหว่างทริป เติมเน็ต เติมวัน ได้ตามใจคุณ

หมายเหตุ : ราคายังไม่รวม VAT

สำหรับทวีปเอเชียและออสเตรเลีย

สำหรับทุกทวีปทั่วโลก